Cliënten, netwerk, vrijwilligers praten mee over ambities

De zorg is volop in beweging. Het is belangrijk om stil te staan wat dit voor Gors betekent en hoe we ons goed op de toekomst kunnen voorbereiden. Na een uitgebreide marktanalyse zijn nieuwe ambities geformuleerd. Iedereen die bij Gors betrokken is, krijgt via (na)zomersessies de mogelijkheid om hierover meer te weten te komen en erover mee te praten!

In dialoog tijdens (na)zomersessies
Alle cliënten, verwanten en vrijwilligers zijn middels deze informatie uitgenodigd om tijdens zomersessies de uitkomsten te verkrijgen en de dialoog aan te gaan over de betekenis van onze nieuwe ambities. In alle regio’s worden deze sessies gehouden. Tijdens de sessies wordt na een presentatie door bestuurder Karin Smit, met elkaar besproken wat dit voor alle betrokkenen betekent en op welke manier we er gezamenlijk inhoud aan kunnen geven.

Cliënten, ouders en vertegenwoordigers van cliënten en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via een formulier op www.gors.nl/zomersessies