“De betrokkenheid bij cliënten en elkaar is kenmerkend voor Gors”

De boordevolle agenda tot en met haar laatste werkdag onderstreept eens te meer de energie waarmee Karin Smit zich als bestuurder voor Gors inzet. Of beter: heeft ingezet, want op donderdag 16 februari heeft zij haar laatste werkdag. Zelf constateert ze lachend dat dat de aard van het beestje is; haar werk is eigenlijk nooit klaar. Toch neemt ze afscheid. Na ruim zeven jaar vindt ze het tijd om de bakens te verzetten.

 

Een veranderend landschap


Toen Karin startte in 2015 lag het zorglandschap er rustig bij. “Eigenlijk was het leven toen behoorlijk overzichtelijk en stabiel. We hadden geen financiële zorgen en geen personeelstekorten. Mijn functie als bestuurder was met name intern gericht”, blikt Karin terug. Dat landschap veranderde razendsnel en daarmee haar werk. “In een paar jaar tijd werkten we in een compleet nieuwe werkelijkheid. Zo is de financieringsstructuur een stuk grilliger geworden. Het is steeds meer een kwestie van zoeken naar manieren om de zorg kwalitatief goed te kunnen blijven organiseren. Zéker nu daar ook nog eens een flinke inflatie bijkomt. Daarbij neemt ook de krapte op de arbeidsmarkt jaar na jaar toe”, legt Karin uit. “Tot slot zien we dat de problematiek van cliënten complexer wordt.”

Samen en anders


Door al deze veranderingen is het werk van Karin fors veranderd. Haar blik is veel meer naar buiten gekeerd met een veel sterkere focus op samenwerking. Zeeuwse zorgorganisaties bijvoorbeeld gaan de krapte op de arbeidsmarkt gezamenlijk te lijf. En sommigen gemeenten vragen bij hun aanbestedingen om de zorg vanuit een koepel aan te bieden. “Dat is allemaal best ingewikkeld. Iedereen weet dat je het alleen niet redt, maar samenwerken is moeilijk.” Behalve samenwerken, is Karin overtuigd van de noodzaak dat de zorg anders moet worden vormgegeven. “De zorgkloof wordt groter. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing is naar mijn idee dat we onze verwachtingen van de zorg moeten bijstellen. Het wringt misschien soms met je persoonlijke wensen, maar we zullen moeten accepteren dat de zorg verandert.”

Enorm betrokkenheid bij elkaar


Natuurlijk kent een periode van ruim zeven jaar enkele belangrijke markeringspunten of mijlpalen. De coronapandemie is er zo één. Bij alle zorg en verdriet die dit virus met zich meebracht, ziet Karin ook een lichtpuntje, namelijk de enorme betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënten. Iets wat in haar ogen sprekend is voor Gors. Verder is Karin trots op de introductie van Triple-C. “Ik vind Triple-C een heel mooie visie op zorg, waarbij medewerkers aansluiten bij de behoeften van cliënten.” Andere belangrijke resultaten zijn in haar ogen de manier waarop Gors medezeggenschap heeft georganiseerd, de inzet van ervaringsdeskundigen en de keuze voor arbeidsmatige dagbesteding.

Voorzetten ingezette lijn


Terugkijkend is er veel gebeurd en inderdaad: het werk is niet af. Karin is enthousiast over haar opvolger Andrea Klap met wie ze al geruime tijd samenwerkt. “Andrea is anders en werkt anders, maar heeft dezelfde visie op zorg, op hoe je een organisatie leidt en met mensen omgaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de ingezette lijn voortzet.”