Zorgmanagers en teamcoaches per 1 mei

We veranderen per 1 mei 2019 een paar zaken in de managementstructuur. Van twee managementlagen gaan we naar één. De functie unitmanager komt te vervallen en de functie regiomanager wordt aangepast.

5 managers voor de zorg

In de nieuwe situatie zijn er 5 managers voor de zorg; Esther van den Brink, Martijn de Kok, Maartje van der Plas, Andrea Klap en Linda van Son. Zij richten zich ieder op een specifiek zorgaanbod. Hier geven wij een overzicht van de managers en hun aandachtsgebieden per 1 mei. De verdere ontwikkeling van dat zorgaanbod moet leiden tot nog betere ondersteuning voor cliënten. In dit schema geven wij een overzicht van de managers en hun taakteams en locaties. Met ingang van 1 april 2019 is Lou Corsius werkzaam als bestuurssecretaris.

Esther van den Brink zal deelnemen aan de fysieke overlegtafel van de WMO op Walcheren, Maartje van der Plas neemt deel aan de fysieke overlegtafels van de WMO in Zeeuws-Vlaanderen en van Beschermd Wonen. Esther en Maartje zullen elkaar afwisselen bij de fysieke overlegtafel van de WMO in de Bevelanden. Linda van Son neemt deel aan de overleggen in het kader van de jeugdzorg.

Nieuw: teamcoaches

Daarnaast komen er teamcoaches die de teams gaan ondersteunen in hun werkprocessen. De teamcoaches zijn niet de hiërarchisch leidinggevende. De leidinggevende functie ligt bij de managers. De zorgregisseur, de gedragsdeskundige en het begeleidingsteam op locatie vormen samen het zorgteam voor de cliënt. De zorgregisseur is voor de cliënten en zijn netwerk het eerste aanspreekpunt voor alles rondom het ondersteuningsplan. Bij de begeleiders kan men terecht voor de dagelijkse gang van zaken. De gedragsdeskundige is aanspreekbaar voor het behandelplan.

Ons managementteam bestaat naast de 5 genoemde zorgmanagers uit de bestuurssecretaris en Patrick Bostelaar (manager Financiën & Control). Karin Smit is bestuurder.