“Met ‘passende’ zorg sluiten we zo goed mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten en medewerkers.”