“Ik werk vanuit de behoefte van het team en de cliënten”

“Door mijn werk als Coördinerend Begeleider heb ik veel meer contacten binnen Gors. Dat beschouw ik echt als een verrijking van mijn werk. Sowieso heb ik maandelijks overleg met de manager en de gedragsdeskundige en tweemaandelijks met de andere Coördinerend Begeleiders. Daarnaast heb ik regelmatig contact met andere collega’s. Ik vind het in mijn rol als Coördinerend Begeleider belangrijk om echt voor de cliënten en medewerkers te gaan staan. In het maandelijks overleg laat ik daarom steeds het geluid vanuit de teams horen.”

Een half jaar nu is Eef de Nooijer actief als Coördinerend Begeleider. Anders dan collega’s in dezelfde functie heeft zij deze rol voor drie groepen in Middelburg, namelijk Julianastraat 80, Prinses Beatrixstraat 49 en Prinses Beatrixstraat 37. Bij deze laatste groep werkt ze als Begeleider 4. Een bezige bij, want daarnaast participeert Eef in het Taakteam Relatie, Intimiteit en Seksualiteit. Toen Eef de vacature van Coördinerend Begeleider zag langskomen, twijfelde ze aanvankelijk of het iets voor haar zou zijn. Inmiddels weet ze beter en groeit ze steeds verder in haar nieuwe rol. “Ik was eigenlijk altijd al de regelaar binnen ons team. In die zin past deze rol bij me. Momenteel word ik één dienst per week hiervoor ingeroosterd. Ik vind het leuk om samen met het team te kijken wat er nodig is. Daarbij kun je als Coördinerend Begeleider echt iets veranderen voor cliënten en medewerkers.”

Werken vanuit de behoefte

Eef merkt dat de functie van Coördinerend Begeleider goed aansluit bij de zorgvisie Triple-C. “We werken nadrukkelijk vanuit de behoefte van het team, de individuele medewerker en de cliënten. Een voorbeeld? We zien dat de cliëntgroep aan het veranderen is en we worden steeds vaker geconfronteerd met psychische problematiek. Dat vraagt een andere vorm van begeleiding, maar daarin zijn we niet of nauwelijks getraind. Ik wil om die reden graag een cursus kunnen aanbieden, zodat we leren om daarmee om te gaan. Verder is er bijvoorbeeld recent bij twee groepen intervisie opgestart, bij één groep vanwege de vele personeelswisselingen en bij de andere groep vanwege de aanwezigheid van cliënt met een zeer complexe zorgvraag. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld contact met het Centraal Kantoor over de inrichting van ons digitaal cliëntdossier Pluriform en over zaken waar we bij de rapportage tegenaan lopen.” Andere onderwerpen die in de driehoek (manager – gedragsdeskundige – coördinerend begeleider) aan bod komen zijn onder andere de eventuele incidentmeldingen, roosterproblematiek en de financiën.

Wederzijds vertrouwen

Met de introductie van de Coördinerend Begeleider wordt volgens Eef de afstand tussen werkvloer en management verkleind. Vanzelfsprekend is vertrouwen daarbij belangrijk. “Ik kan niet overal zijn, dus teams moeten bereid zijn om zaken met mij te delen. Gelukkig is dat vertrouwen er. Mijn vraag is daarbij steeds heel duidelijk: zeg alsjeblieft wat je nodig hebt of geef aan wat juist niet helpend is. Binnen de driehoek kunnen we dan samen nadenken over oplossingen.”

Doen!

Tot slot vragen we Eef wat je volgens haar nodig hebt om als Coördinerend Begeleider een bijdrage te leveren aan het team. “Het draait om zelfstandig kunnen werken, maar ook om teamwork en ruimte durven nemen. Verder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van Triple-C. Tot slot, veel enthousiasme natuurlijk om aan de slag te gaan. Het is een relatief nieuwe functie dus je hebt alle ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Mijn advies? Doen!”

Wil je meer weten over werken als (coördinerend) begeleider bij Gors? Kijk dan op www.werkenbijGors.nl