Toekomstige bewoners versieren heipalen nieuwbouw Brugzicht

“Cliënten bedenken zelf een feestelijk moment bij de heiwerkzaamheden”
Het oude Brugzicht is gesloopt. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van het nieuwe pand. Cliënten en medewerkers willen graag stil staan bij de start van de nieuwbouw. Daarom is er een korte, feestelijke bijeenkomst georganiseerd waarop cliënten een heipaal kunnen versieren met een persoonlijke boodschap en/of creatieve uiting. Het moment van versieren en vieren was op dinsdag 18 juli om 11:00 uur. Het idee was afkomstig van Emiel Kuperus, werkzaam op Stadsboerderij De Punt en voormalig lid van de cliëntenraad. Gors-projectleider Valesca Lafeber besprak dit met de aannemer en allen omarmden dit originele plan.

De volgende fase

Naast dit versiermoment is er volop inspraak door cliënten tijdens het nieuwbouwproces. Zo wordt een interieurcommissie geformeerd, die nadenkt over de inrichting en styling van het nieuwe gebouw. Deze commissie bestaat uit onder andere cliënten, die mogen meebeslissen over meubilair en aankleding. Tijdens verschillende bijeenkomsten wordt met de plattegronden gekeken hoe slim om te gaan met de beschikbare oppervlakten. Intern worden de zogenaamde locatieprofielen voor wonen verder samengesteld. Waarna wordt gekeken naar de zorgvraag van cliënten en wie het beste bij welk locatieprofiel past. Het uitgangspunt is de cliënten de beste ondersteuning te geven, passend bij hun behoeften.

Over de nieuwe locatie

Waar voorheen op de Gors-locatie Brugzicht aan de Scheldestraat in Zierikzee uitsluitend ruimte was voor dagbesteding, zal vanaf de zomer van 2024 een gloednieuwe locatie staan. Eentje die zich het beste als volgt laat omschrijven: “Wonen, dagbesteding en ontmoeten onder één dak” De locatie krijgt namelijk 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. Tijdens de sloop- en nieuwbouwfase is begin 2023 een tijdelijke huisvesting voor dagbesteding geschikt gemaakt en in gebruik genomen aan de Schelphoekstraat 1.

Omdat mensen met een beperking over het algemeen steeds ouder worden, zal op de lange termijn een steeds grotere groep mensen vallen in de categorie ‘de oudere wordende cliënt’. Gors heeft extra oog én zorg voor de groeiende groep en de daarbij passende woonzorgvormen. Daarnaast is er de ambities om beter aan te kunnen sluiten op het gebied van leren en werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De indeling en inrichting van het gebouw zal gericht zijn op kleinschalig wonen met eigen huiskamers en een gezamenlijk terras/patio. Iedere afdeling bestaat uit een kleine groep mensen met een (intensieve) zorg en begeleidingsvraag. Deze vraag komt voort uit verstandelijke en/of fysieke beperkingen, psychiatrische problematiek en de gevolgen van het ouder worden. Naast wooneenheden worden faciliteiten voor dagbesteding, werken & leren ontwikkeld:
• Een bakkerij met een eigen bakkerswinkel.
• Wijkhuis, een leerwerklocatie met kleinschalige horeca.
• Ruimtes voor ontwikkelings-/belevingsgerichte dagbesteding voor diverse groepen.

Voor meer informatie klik hier