Van Kinderboerderij naar Stadsboerderij De Punt

Het project “Groen verbindt” in Poortambacht Zierikzee gaat van start. Binnen dit project wordt gewerkt aan de omvorming van kinderboerderij de Punt naar Stadsboerderij de Punt. Vanuit de stadsboerderij worden verbindingen gelegd met het omliggende gebied en de bewoners en gebruikers. Dit project wordt gedragen door Stichting Natuur en Milieu Educatie Schouwen-Duiveland (NME), Kinderboerderij De Punt (Gors), Stichting Hart van Poortambacht, SMWO, en Zeeuwland. Deze eilandelijke organisaties werken de komende jaren binnen het project Groen Verbindt samen met steun van de gemeente en Europa. Wijkbewoners kunnen meedenken om stadsboerderij te verduurzamen; op 26 november vindt een startbijeenkomst voor bewoners plaats.

Stadsboerderij: groene natuurrijke ontmoetingsplaats

Een stadsboerderij is een groene, natuurrijke ontmoetingsplaats waar mensen komen om te genieten van de natuur, te werken, te leren, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bezoekers vinden er praktische voorbeelden en informatie over bijvoorbeeld klimaataanpassing in de tuin, voeding en gezondheid, en over de natuur in de omgeving.
De boerderij met de dieren blijft gewoon. Het centrum voor natuur- en milieueducatie zal er volgend voorjaar zijn intrek nemen.

Meedenken en meedoen

Groen Verbindt nodigt bewoners uit Poortambacht uit om mee te denken en mee te doen. Ideeën om de stadboerderij groener, leefbaar en duurzamer te maken zijn van harte welkom. Er is een informatiebijeenkomst op 26 november van 19.30 – 21.00 uur op Kinderboerderij De Punt, Scheldestraat 3 in Zierikzee. Aanmelden kan t/m 23 november via het NME-centrum, jos.catsman@nmesd.nl. Kijk voor meer informatie op de website: www.nmeschouwenduiveland.nl.

Drie thema’s

Groen Verbindt gaat met drie onderwerpen aan de slag. ‘Groen’ is daarbij steeds de verbinding.

1. Groen en klimaatbestendig
Samen maken we De Punt nog groener! Op de stadsboerderij zijn straks goede voorbeelden te zien hoe thuis én in de wijk de wateroverlast door hoosbuien te beperken is en tegelijkertijd groener wordt.

2. Groen en gezond eten uit de omgeving
Waar komt ons eten eigenlijk vandaan en hoe wordt het geteeld? Om kennis te maken met de typische (oude en nieuwe) streekgewassen krijgt de stadboerderij een Zeeuwse moestuin. Na de aanleg volgen (kook)workshops en kennismaking met nieuwe en oude teelten, zoals zilte teelten en de wierboerderij.

3. Een groene omgeving
Rondom gelegen in natuurgebieden is de stadsboerderij voor bewoners en toeristen een mooie uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Samen met de natuurorganisaties worden natuurexcursies en natuuractiviteiten georganiseerd.