Succesvolle sportieve inloop voor mensen met NAH

Om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kennis te laten maken met fitness en overig aanbod, organiseerden wij tijdens de nationale sportweek in het Activiteitencentrum Oosterschelde (Valckeslotlaan 26, Goes) sportieve inloopmiddagen op 19 en 23 september. Deelname was gratis, inschrijving niet nodig. Het project heet “meet me@thegym” en is een initiatief van de Edwin van der Sar foundation. Mensen met NAH, die geen WMO-indicatie hebben, kunnen met een strippenkaart 1x per week komen sporten in onze fitnesszaal.

Belangstelling op beide middagen

De middagen waren een succes! Op maandag zijn er 15 mensen op bezoek geweest, waaronder de afasiegroep van Ter Valcke. Vrijdagmiddag was er ook belangstelling van mensen die in de buurt van Goes wonen en nieuwsgierig waren naar de mogelijkheden van het centrum. Iedereen heeft een aantal apparaten uitgeprobeerd en na gedane arbeid genoten van een gezond drankje en een stukje fruit.

Sporten is gezond!

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 mensen te maken met een hersenziekte of een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor hen is beweging noodzakelijk. Beweging zorgt voor verbetering van hersenfuncties en geeft positieve energie. Bovendien kan door beweging de motorische vaardigheden worden vergroot en de kans op een terugval kan verkleinen.

Over Activiteitencentrum Oosterschelde

Gors biedt dagbehandeling, dagbesteding en woonbegeleiding voor deze doelgroep. Het Activiteitencentrum Oosterschelde is één van de locaties van Gors en biedt dagbesteding  en dagbehandeling. Onderdelen zijn onder andere creatieve therapie, geheugentraining communicatie, zelfinzicht, verliesverwerking en psychomotorische therapie. Ook begeleiding bij sporten is onderdeel van het aanbod en heeft de volgende kenmerken:
– Een rustige omgeving zonder storende prikkels;
– Persoonlijke aandacht en professionele begeleiding;
– Sportprogramma’s op maat voor mensen met NAH.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Nancy Lindenbergh, nlind@gors.nl. Tel (0113) 213 805 (bereikbaar op maandag en vrijdag).

Meer informatie vindt u op www.gors.nl/nah