Bij het NAH Café Zeeland word je begrepen

“In onze gesprekken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komt steeds hetzelfde naar voren. Zij hebben behoefte om lotgenoten te ontmoeten en willen graag deelnemen aan de maatschappij. Omdat het voor veel van hen lastig is om zelf naar een restaurant, vereniging of wijkcentrum te gaan, ontstond het idee om iets voor hen te organiseren. Dat doen we sinds kort onder de naam NAH Café Zeeland.”

Nicole Schellekens werkt als behandelaar bij het NAH-behandelprogramma Hersenz. Monique Steinmeier ondersteunt als thuisbegeleider cliënten met NAH. Niet-aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor alle vormen van hersenenbeschadiging, die ontstaan zijn na de geboorte. Mensen met hersenletsel kunnen als gevolg daarvan cognitieve problemen hebben, zoals problemen met aandacht, prikkelverwerking, sneller prikkelbaar of vermoeid zijn en geheugenproblemen. “Participeren in de maatschappij is vaak lastig. Bovendien, veel mensen voelen zich niet begrepen. Oók omdat je aan de buitenkant niet ziet dat iemand NAH heeft.”

Samen eten

Al pratend ontstond het idee van het NAH Café Zeeland, vergelijkbaar met de NAH Cafés elders in het land. “We willen deze naam gebruiken als kapstok voor allerlei activiteiten”, leggen Nicole en Monique uit. Om niet alleen met hun ‘professionele bril op’ aan de slag te gaan, vormden zij een werkgroep met vijf cliënten met NAH. Zij kregen binnen Gors de handen op elkaar voor het idee en startten met een pilot, die inmiddels succesvol is afgerond. “We zijn begonnen met het tweewekelijks organiseren van een NAH Eetcafé bij Activiteitencentrum Oosterschelde. Daar is alles ingericht voor de ontvangst van mensen met hersenletsel. Een restaurant bijvoorbeeld zou bij velen voor teveel prikkels kunnen zorgen. Vooralsnog nodigen we kleine groepen uit van ongeveer acht cliënten. Al snel na de eerste keer wist een cliënt een gepensioneerde kok te enthousiasmeren om als vrijwilliger voor de groep te koken. In de werkgroep heeft ieder zijn eigen taak, tijdens de eetavonden fungeren we als gastvrouw en -heer.”

Volop plannen

Nicole en Monique stralen als ze vertellen over de reacties die hun initiatief krijgt. “Het geeft zoveel energie om te horen hoe blij cliënten zijn. Ondertussen kijken wij al verder en denken we na over andere activiteiten, zoals samen sport kijken, een beautymiddag of gastspreker. Ook willen we de naasten van mensen met hersenletsel bij NAH Café Zeeland betrekken. Kortom, plannen genoeg, want volgens ons kan er nog veel meer.”

Kijk hier voor meer informatie.