Praten en schrijven gaan steeds een beetje beter

Afasie is een taalstoornis die consequenties kan hebben op het gebied van spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een herseninfarct, hersenbloeding of een tumor in de hersenen. Bij het Afasiecentrum in Goes en Terneuzen leren mensen met afasie hun taal en communicatie weer te herstellen. Zo ook Angela Suikerbuik. Na een herseninfarct vier jaar geleden, gaan praten en schrijven haar steeds een beetje beter af.

Angela is erg blij met stappen die ze met hulp van het Afasiecentrum zet. Ze wordt daarbij begeleid door Hilde Aarts. Hilde, logopediste/afasietherapeut, behandelt mensen met afasie in groepsverband. Zij legt uit hoe belangrijk deze groepsbehandeling is. “Nadat je zoiets als een herseninfarct is overkomen, kom je eerst in het ziekenhuis terecht. Daarna start een revalidatietraject. Maar het ‘echte werk’ begint pas als je thuis bent en de problemen, waarmee je kampt, chronisch worden. Dan komen wij in beeld. Taal en communicatie zijn belangrijk om het leven weer zo goed mogelijk terug op te pakken, zowel thuis als daarbuiten.”

Bezig zijn met taal


Angela beaamt dit. Toen zij ongeveer drie jaar geleden startte bij het Afasiecentrum vielen praten en schrijven haar erg zwaar. Inmiddels is zij zover, dat ze zelfs een interview kan geven. “Ik ga altijd op maandag en woensdag naar het Afasiecentrum. Een belangrijk onderdeel is dat de deelnemers onderling met elkaar praten. Dat lotgenotencontact werkt stimulerend. Er is ook wekelijks aandacht voor schrijven, we doen taalspelletjes en werken met hulpmiddelen, zoals een aanwijsboekje. Zinvol is ook de muziektherapie en het fotoproject, waarbij we aan de hand van foto’s spraken over ons verleden, heden en toekomst.” Hilde: “Het is mooi om te zien dat Angela steeds meer durft. Dat geeft vertrouwen en vertrouwen is nodig om weer beter te leren praten.”

Onbekend


Beide dames zijn blij met de aandacht voor afasie. De taalstoornis mag wat hen betreft niet genoeg bekend én geaccepteerd worden. Angela: “Ik heb geleerd eerlijk te zijn over afasie. Ik verstop me niet meer. Ik heb altijd een kaartje bij me waarop staat dat ik afasie heb en vraag mensen langzaam te praten in korte zinnen. De meeste mensen begrijpen dit.”

Handig aanwijsboek


Het aanwijsboek is een handig hulpmiddel voor mensen met afasie. In de verschillende categorieën staan afbeeldingen met daaronder het geschreven woord. Interesse? Het aanwijsboek is hier verkrijgbaar.