2 nieuwe leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is veranderd per 1 juli 2019. We bedanken mevr. Lianne Holty en de heer Hans van Stel voor hun jarenlange inzet als toezichthouder! Mevrouw Brull is nieuw als raadslid en gaat zich focussen op organisatieontwikkeling en verandermanagement. Ze is werkzaam als bedrijfskundig manager bij Adrz. Ook verwelkomen we de heer Vansteenkiste, hij is hoofd zorgverkoop bij ZorgSaam en heeft bij de RvT de aandachtsgebieden zorgverkoop en het cliëntperspectief. Beide nieuwe leden zijn enthousiast over hun rol als sparringpartner voor de Raad van Bestuur want we staan voor belangrijke uitdagingen…

Over Femke Brull

Na enkele jaren als logopedist gewerkt te hebben, stapte zij over naar leidinggevende functies binnen de gezondheidszorg en het speciaal onderwijs. Sinds 2017 is zij werkzaam als bedrijfskundig manager bij Adrz en verantwoordelijk voor de planbare zorg in het ziekenhuis. Daarnaast studeerde zij afgelopen jaren bedrijfskunde en rondde een MBA opleiding af.

Binnen de Raad van Toezicht is haar aandachtsgebied ‘Organisatieontwikkeling en Verandermanagement’. Een portefeuille die goed bij haar past vanwege haar ruime ervaring en affiniteit met grote verandertrajecten binnen verschillende branches. Femke daarover: “Het veranderen van een organisatie is maatwerk en er zijn geen kant-en-klare oplossingen die succes garanderen. Dat maakt veranderen spannend, maar biedt tegelijkertijd ook kansen om de zorg voor en rondom de cliënten nog beter te maken.” Femke Brull heeft een duidelijke visie op haar rol: “Als lid vind ik het belangrijk om toezicht te houden en tevens een positief kritische sparringpartner te zijn voor de Raad van Bestuur.” Volgens haar is de belangrijkste uitdaging voor de Raad van Toezicht het bewaken van de missie van Gors, namelijk mensgerichte ondersteuning kunnen blijven bieden aan een brede doelgroep in de regio Zeeland. “Waarbij wel getoetst moet worden of de zorg voor de cliënten van Gors in de toekomst nog steeds betaalbaar en organiseerbaar blijft”, voegt zij er aan toe.

Over Jan Vansteenkiste

De heer Jan Vansteenkiste is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Gors op voordracht van de centrale cliëntenraad. Jan is na zijn studie fysiotherapie in Gent naar Zeeland verhuisd. Met de bedoeling hier een paar jaar te verblijven, dat zijn er inmiddels meer dan 40 geworden! Na 17 jaar als fysiotherapeut gewerkt te hebben maakte hij de overstap naar de beleidskant van de gezondheidszorg. Jan Vansteenkiste was werkzaam in diverse leidinggevende functies in de ouderenzorg, als zorginkoper bij zorgverzekeraar CZ en op dit moment werkt hij als hoofd zorgverkoop bij ZorgSaam.

De focus voor Jan als lid van Raad van Toezicht ligt op zorgverkoop en cliëntperspectief. Deze sluiten naadloos aan op zijn werkervaring en interesse. Ook Jan heeft een duidelijke visie in welke opgave er momenteel ligt: “Een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren is, volgens mij, de vormgeving van de samenwerking met Zuidwester met behoud van de eigenheid van Gors. Jan heeft er zin in: “ik zie uit naar een prettige samenwerking!