Inspirerend symposium “Terug naar de bedoeling”

Op woensdagmiddag 7 september vond in de theaterzaal van Emergis in Goes een symposium “Terug naar de bedoeling” plaats. Het symposium was geïnitieerd en georganiseerd door bestuurders van SMWO, Zorgsaam, Juvent, GGD, SVRZ, Gors en bestemd voor iedereen binnen de organisaties en de zorgketen die “nieuw organiseren” een interessant  onderwerp vinden. Zij wilden graag sprekers uitnodigen in Goes in plaats van dat medewerkers van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties het land intrekken voor het bijwonen van lezingen. Het doel van het symposium was om meer inzicht te geven hoe je “nieuw organiseren” in de praktijk vormgeeft.

Herkenbare (praktijk)voorbeelden

De middag werd geopend door Gors-bestuurder Karin Smit, waarin zij iedereen welkom heette en aangaf dat zij blij verrast was door de grote aanmeldingen en de opkomst. Wouter Hart, schrijver van het boek “Verdraaide organisaties”, schetste tijdens deze bijeenkomst hoe het ook anders kan aan de hand van herkenbare voorbeelden. Hij inspireerde met een testje, korte films en een betoog waarom volgens hem de systeemwereld niet dominant maar juist dienend moet zijn aan ‘de bedoeling’. Kernwoorden daarbij waren onder andere vertrouwen, loslaten, eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Ruud Klarenbeek, bestuurder van de JP van den Bent Stichting omschreef hoe hij dit in zijn organisatie heeft vormgegeven; welke hindernissen hij moest nemen, maar vooral: wat is er allemaal wel mogelijk. Vervolgens gingen de aanwezigen door middel van stellingen met elkaar aan de slag om de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk en goede voorbeelden uit te wisselen.

De dag werd afgesloten met een vragenrondje en complimenten voor de sprekers en initiatiefnemers van het symposium. Er zijn ideeën om dit vaker op vergelijkbare manier te gaan organiseren…