2 nieuwe leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is sinds dit voorjaar veranderd. We hebben afscheid genomen van de heer Quaak en de heer Wisse en danken hen voor hun inzet. Daarvoor in de plaats verwelkomen we de heer Bergen en de heer Linssen.

De heer Bergen is een gepensioneerd huisarts. Hij heeft veel ervaring als toezichthouder en gaat zich focussen op kwaliteit en veiligheid. Dee heer Linssen gaat zich focussen op de portefeuille financieel.

Over Jan Bergen

Jan Bergen heeft tijdens zijn studie stage gelopen in een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking. Verder is hij nauw betrokken geweest bij het tot stand brengen en inrichten van het specialisme Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). De AVG voegt praktijk en wetenschap samen ten behoeve van de behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Jan heeft altijd veel bestuurlijk werk gedaan, voornamelijk binnen de gezondheidszorg. Jan is naast toezichthouder bij Gors, actief als toezichthouder/voorzitter bij Juvent, Odensehuis Walcheren en Nucleuszorg.

Zijn aandachtsgebieden binnen de RvT zijn kwaliteit en veiligheid. Dit gaat verder dan scholing, inrichten van protocollen en controle op de naleving daarvan. Jan verwacht een open relatie als toezichthouder met alle ‘lagen’ binnen Gors. Jan wil de ambities van Gors voor ogen houden. Deze zijn richtinggevend voor Gors als organisatie intern en de leidraad voor de externe positionering van Gors. Dat geldt voor alle medewerkers, bestuurders en toezichthouders.

Over Johan Linssen

Het professionele leven van Johan speelde zich vooral buiten Zeeland af. Johan heeft gewerkt voor multinationals, ministeries, gemeenten, zorginstellingen en ziekenhuizen. Deze ervaringen zijn opgevolgd door een bestuurlijke periode als directeur-bestuurder bij Momentum. Hier heeft Johan onder andere geleerd hoe ontzettend relevant het is om zorg lokaal te organiseren. De gehandicaptenzorg heeft altijd de aandacht en bewondering van Johan gehad. Een onmisbaar onderdeel van onze samenleving, waar we in Nederland de mogelijkheid hebben om iedereen een menswaardig bestaan te bieden.

Zijn aandachtsgebieden binnen de RvT zijn financiën en bedrijfsvoering. De zorg voor cliënten staat voorop. Het bieden van een fijne en professionele werkplek voor behandelaren en ondersteunende diensten op een gedeelde eerste plaats. Beiden zijn echter onlosmakelijk verbonden met een bedrijfsmatig gezonde organisatie. Johan ziet zorg, werk (HR) en financiën niet als iets dat afzonderlijk bekeken kan worden. Hij hoopt met zijn achtergrond op dat laatste onderdeel een positieve bijdrage te leveren.