Thuisbegeleiding kinderen/jongeren al 10 jaar succes!

In 2018 bestaat thuisbegeleiding kindzorg van Gors 10 jaar. Dit werd gevierd met vele gezinnen op zaterdagmiddag 8 december 2018, van 13:30 – 16:00 uur in De Cirkel, Beukenstraat 58 te Goes. Er was van alles te beleven. Een springkussen en vele andere leuke activiteiten voor de kleintjes. Er werd een media-wijsheid training gegeven voor de iets oudere kinderen en jongeren met hun ouders/verzorgers. Ook stond een professionele fotograaf klaar voor een leuke en unieke gezins-shoot!

10 jaar ervaring

Thuisbegeleiding kindzorg ontstond 10 jaar geleden binnen Gors onder de noemer ‘Kind aan huis’, mede door de vraag van veel ouders voor goede begeleiding in de thuissituatie. Het kan voor ouders fijn zijn om ondersteuning en begeleiding te krijgen bij vragen en problemen rondom (de opvoeding van) het kind. Bijvoorbeeld het (aan)leren van basisvaardigheden in het dagelijks leven, en deze samen te oefenen. Kinderen die in een groep begeleiding krijgen, zoals in De Cirkel in Goes-Zuid, krijgen vaak ook thuisbegeleiding om de behandeling ook toe te passen in de thuissituatie.

Afgelopen jaren zijn vele kinderen, jongeren en hun gezinnen (op weg) geholpen door onze professionals. De behandelaren en begeleiders zijn allen Hbo-geschoold en volgen regelmatig aanvullende trainingen om hun kennis en expertise op peil te houden en te verbreden. Zij begeleiden jongeren met een verstandelijke, lichamelijke, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De thuisbegeleiding is in principe in heel Zeeland voor kinderen en jongeren in alle leeftijdscategorieën. Het kan om situaties gaan waarbij de zorg intensief is, de draagkracht van ouders sterk onder druk staat en ontlasting in de thuissituatie wordt gevraagd. Voor deze zorg is een indicatie nodig. Thuisbegeleiding Kindzorg van Gors is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Samenwerking

De samenwerking is belangrijk om een stap verder te komen in de ontwikkeling. Tussen de behandelaren, logopedisten en thuisbegeleiders van Gors, de samenwerking met externe jeugdzorgmedewerkers en uiteraard met de ouders van het kind. Zij werken vanuit een principe van respect en vertrouwen binnen een gezinssituatie en hebben oog voor het ouderschap van ouders. Eva de Waard, één van de thuisbegeleiders hierover: “De samenwerking met ouders is héél belangrijk. We bieden opvoedondersteuning; samen met ons als begeleiders gaan we met ouders op zoek naar methodes die het best passen bij kind en gezinssituatie. We zullen daarbij altijd zoveel mogelijk naast ouders staan”.

“Geen tovenaars”

De thuisbegeleiding is helpend en ondersteunend, men kan echter geen tovenarij verwachten. “Als ik bij mensen thuis kom zeg ik vaak: verwacht niet dat ik een toverstaf heb” Ik kan wel met mijn ervaring in samenwerking met ouders de juiste adviezen en tips geven en misschien wat ‘trucjes’ toepassen. De thuisbegeleiders zijn er voor ouders die vastlopen in de opvoeding, mensen die hun kind niet geactiveerd krijgen of agressief gedrag vertonen. Zij krijgen dan hulp hoe hierin te verbeteren en hoe ermee om te gaan. Ook worden ouders ondersteund bij bezoek aan therapeuten. Succesverhalen zijn er volop. “Het mooiste compliment wat ik gekregen heb is: door jullie inzet, deskundigheid en betrokkenheid heb ik meer inzichten gekregen in de ontwikkeling van mijn kind. Door kleine aanpassingen zijn wij ons kind beter gaan begrijpen. Het is thuis een stuk gezelliger geworden! Dit is het mooiste wat wij als begeleiders kunnen horen.”

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.gors.nl/kindzorg. Download en lees hier onze Kindzorg-folder of vraag een papieren exemplaar aan via receptie@gors.nl.