Lees in ons kwaliteitsrapport wat we in 2022 hebben gedaan en geleerd!

Trots kijken we terug op 2022. Een jaar met grote uitdagingen en we tegelijkertijd de focus op de kwaliteit van zorg konden houden. Ons jaarlijkse kwaliteitsrapport geeft inzicht in wat we doen, wat we leren en aan welke verbeteringen we werken. Met dit rapport leggen we ook volgens landelijke afspraken verantwoording af aan een diverse externe stakeholders, zoals het zorgkantoor, de gemeenten, de VGN en de inspectie. Als thema kozen we (haast vanzelfsprekend) voor Triple-C, onze basisvisie. Bij de subthema’s ‘cliëntervaringen’, ‘zorgaanbod’, ‘veiligheid’, ‘medewerkers’ en ‘organisatie’ is Triple-C de rode draad door de artikelen, video’s en afbeeldingen.

Klik hier om ons online kwaliteitsrapport 2022 te lezen (andere website opent)

Veel leesplezier!

Vervolg
De samenvatting en de aanbevelingen uit dit rapport worden in 1 notitie samengevoegd en door het managementteam besproken. In die vergadering wordt besproken hoe we de punten kunnen behouden waar we trots op zijn. En hoe de onderwerpen die Gors kan verbeteren vorm (gaan) krijgen.