Triple-C

Triple-C vormt de basis voor ons hele zorg- en ondersteuningsaanbod. Hiermee zetten we in op een gewoon leven voor cliënten waarbij we uitgaan van de menselijke behoefte, een onvoorwaardelijke relatie aangaan, samenwerken aan betekenisvolle daginvulling en met een frisse blik kijken naar probleemgedrag en onderliggende oorzaken. Triple-C sluit naadloos aan op onze visie en missie ‘mensgerichte ondersteuning’. Triple-C wordt hier eenvoudig uitgelegd voor cliënten.

Bij Triple-C staan de drie C’s voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen en/of te behouden. Triple-C gaat over het gewone leven ervaren. Een visie die wij sinds 2021 omarmen en implementeren. Deze zorgvisie gaat over de menselijke behoeften: over fysieke en emotionele geborgenheid en contact en waardering. Over normale dingen doen en daar trots op kunnen zijn. Over invloed en grip hebben op je eigen leven. Binnen de zienswijze dat mensen met een beperking geen cliënt maar mens zijn. In Triple-C kunnen cliënten altijd terugvallen op hun begeleider en op een betekenisvolle daginvulling. Een begeleider begeleidt de cliënt (hij vult aan) en benut een van de drie begeleidingsstijlen (richting geven, uitnodigen en ruimte geven) op basis van wat op dat moment past bij de cliënt en de situatie. Maatwerk dus.

Als iemand zorg of ondersteuning nodig heeft, gaat het vaak over beperkingen en onmogelijkheden. Snel ligt dan de focus op het zoveel mogelijk opheffen van ‘problemen’. De vraag is: draagt dat altijd bij aan iemands geluk en welbevinden? Voelt iemand dat hij ertoe doet, als zijn beperkingen voldoende onder controle zijn? Geïnspireerd door Triple-C willen wij niet gefocust zijn op de beperking, wel op de behoeften van mensen. Door deze behoeften als uitgangspunt voor ons handelen te nemen, kijken we wat er wél kan.

In het dagelijks leven is het contact tussen de cliënt, diens netwerk en de begeleider essentieel. Daarom hechten we er grote waarde aan, dat er tussen hen een vertrouwensband ontstaat. Binnen Triple-C noemen we dit de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Die band is belangrijk, om nieuwe kansen te ontdekken en om bij te springen als het minder gaat. Daarbij is veel aandacht voor een zinvolle en betekenisvolle daginvulling.

De komende jaren worden al onze medewerkers geschoold in Triple-C, waarmee we het denken in beperkingen nog meer veranderen naar denken in behoeften. We merken bij teams die hier in getraind zijn, dat deze visie helpt en bijdraagt aan de mensgerichte ondersteuning waar we voor staan. Eind 2023 zijn alle teams getraind en zullen de daar aan verbonden organisatorische wijzigingen zijn doorgevoerd in alle teams binnen Gors.

Enkele ervaringen van verschillende collega’s:

“Je gaat automatisch op een andere manier kijken naar je zorgverlening en naar het gedrag van  cliënten. Je bent nieuwsgierig wat er onder het topje van de ijsberg zit; welke behoefte wordt er niet vervuld, waardoor laat de cliënt dit gedrag zien en worden de behoeften van de cliënt wel vervuld middels het dagprogramma?”

“Je krijgt meer inzicht, je stelt jezelf vaker de vraag waarom je op een bepaalde manier handelt. In plaats van zomaar dingen van collega’s aannemen, eerst zelf kijken naar de onderliggende behoeften.”

“Het is ontzettend fijn om met het hele team te brainstormen en te kijken hoe we de visie in onze praktijk passend kunnen maken. We leren af te stappen van het feit dat zaken niet goed gaan, maar juist te kijken naar wat de cliënt nodig heeft.”