Triple-C

Het gewone leven ervaren – Triple-C

Triple-C is onze kijk op zorg en ondersteuning. Hiermee zetten we in op een gewoon leven voor cliënten waarbij we uitgaan van de menselijke behoefte, een onvoorwaardelijke relatie aangaan, samenwerken aan betekenisvolle daginvulling en met een frisse blik kijken naar onderliggende oorzaken bij eventueel probleemgedrag. Het doel van Triple-C is ‘het gewone leven ervaren’. Triple-C omarmen en implementeren we sinds 2021 en sluit naadloos aan op onze visie en missie ‘mensgerichte ondersteuning’.

Een korte, handige uitleg over Triple-C vind je in deze hand-out en in onderstaand filmpje.

Wat is Triple-C precies?

Bij Triple-C staan de drie C’s voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen en/of te behouden. Triple-C gaat over het gewone leven ervaren doordat de menselijke behoeften centraal staan: zoals fysieke en emotionele geborgenheid en contact en waardering. Het gaat over normale dingen doen en daar trots op kunnen zijn. Over invloed en grip hebben op je eigen leven. Binnen de zienswijze dat mensen met een beperking geen cliënt maar mens zijn. In Triple-C kunnen cliënten altijd terugvallen op hun begeleider en op een zinvolle en betekenisvolle daginvulling. Een begeleider begeleidt de cliënt (hij vult aan) en benut een van de drie begeleidingsstijlen (richting geven, uitnodigen en ruimte geven) op basis van wat op dat moment past bij de cliënt en de situatie. Maatwerk dus. In het dagelijks leven is het contact tussen de cliënt, diens netwerk en de begeleider essentieel. Daarom hechten we er grote waarde aan, dat er tussen hen een vertrouwensband ontstaat. Binnen Triple-C noemen we dit de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Die band is belangrijk, om nieuwe kansen te ontdekken en om bij te springen als het minder gaat. De begeleider kijkt daarvoor niet alleen naar het gedrag maar naar wat iemand écht nodig heeft.

Kijken naar behoeften in plaats van problemen

Als iemand zorg of ondersteuning nodig heeft, gaat het vaak over beperkingen en onmogelijkheden. Snel ligt dan de focus op het zoveel mogelijk opheffen van ‘problemen’. De vraag is: draagt dat altijd bij aan iemands geluk en welbevinden? Voelt iemand dat hij ertoe doet, als zijn beperkingen voldoende onder controle zijn? Geïnspireerd door Triple-C willen wij niet gefocust zijn op de beperking, wel op de behoeften van mensen. Door deze behoeften als uitgangspunt voor ons handelen te nemen, kijken we wat er wél kan. Meer weten? Bekijk deze behoeftencirkel. Triple-C is in ontwikkeling bij ASVZ. Meer info: www.triplecwerkplaats.nl

Trainingen voor medewerkers

De komende jaren worden al onze medewerkers geschoold in Triple-C door middel van een 5-daagse training. Daarmee veranderen we het denken in beperkingen nog meer  naar denken in behoeften. We merken bij teams die hier in getraind zijn, dat deze visie helpt en bijdraagt aan de mensgerichte ondersteuning waar we voor staan. De teams zijn superenthousiast om met de nieuwe kennis aan de slag te gaan. Eind 2023 zijn alle teams getraind en zullen de daar aan verbonden organisatorische wijzigingen zijn doorgevoerd in al onze teams. Enkele ervaringen van verschillende collega’s die de training volgden:

“Je gaat automatisch op een andere manier kijken naar je zorgverlening en naar het gedrag van  cliënten. Je bent nieuwsgierig wat er onder het topje van de ijsberg zit; welke behoefte wordt er niet vervuld, waardoor laat de cliënt dit gedrag zien en worden de behoeften van de cliënt wel vervuld middels het dagprogramma?”

“Je krijgt meer inzicht, je stelt jezelf vaker de vraag waarom je op een bepaalde manier handelt. In plaats van zomaar dingen van collega’s aannemen, eerst zelf kijken naar de onderliggende behoeften.”

“Het is ontzettend fijn om met het hele team te brainstormen en te kijken hoe we de visie in onze praktijk passend kunnen maken. We leren af te stappen van het feit dat zaken niet goed gaan, maar juist te kijken naar wat de cliënt nodig heeft.”

Cursussen voor cliënten

Bij Triple-C is er heel wat om over na te denken over wat de cliënt wil en voelt. Ons team Leren geeft een cursus in begrijpelijke taal en met allerlei werkvormen. Meer informatie via leren@gors.nl