Samenspraak-bijeenkomst over kwaliteit bij Gors

Kwaliteitsbeeld 2023; wat hebben we gedaan en geleerd?

Op basis van het nieuwe kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028 maken en publiceren wij, net als alle andere zorgaanbieders tweejaarlijks een kwaliteitsbeeld. De afgelopen jaren maakten we kwaliteitsrapporten met data en de verhalen van cliënten, zorgverleners en organisatie. Dat doen we nog steeds. Want die verhalen zijn waardevol. Ze geven een duidelijk beeld van waar we staan, wat goed gaat en wat beter kan. Alleen al van het samen maken van zo’n beeld gaat een enorme kwaliteitsimpuls uit!

Het kwaliteitsbeeld 2023 is hier te vinden. Veel leesplezier!

Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg

Met het kwaliteitsrapport geven we inzicht in de aspecten van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg binnen onze organisatie. In ons kwaliteitsbeeld 2023 lees je over onder andere;
• Samenspraak; cliënten, ervaringsdeskundigen en medewerkers haalden samen aandachts- en trotspunten op.
• Clienttevredenheidsonderzoek; om de respons zo hoog mogelijk te maken, is de vragenlijst fors ingekort en maatwerk toegepast
• AVG poli en verpleegkundigen; de nauwere samenwerking komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg. Het zou mooi zijn als er meer grote zorglocaties bij betrokken kunnen worden.
• Behandelprogramma Hersenz voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel; ervaringsdeskundige Marcel vertelt dat het hem hielp om duidelijkheid te krijgen in zijn aandachtspunten en prioriteiten.
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek; Medewerkers zijn het meest trots op de teamdynamiek (sfeer, vertrouwen) en op de organisatievisie en -doelen. Werkdruk en communicatie kunnen beter.
• Triple-C; breed gedragen wordt binnen de organisatie. De begeleiding van begeleiders 4 kon beter en trainen met de nieuwe driehoek was soms lastig. Door verzuim, verloop én de introductie van het nieuwe elektronische cliëntdossier speelden vele factoren mee.

Meer weten over dit kwaliteitsbeeld?

Heb je naar aanleiding van het lezen van ons kwaliteitsbeeld over 2023 nog vragen, tips of suggesties? Neem dan contact met ons op via bestuurssecretariaat@gors.nl of (0113) 273 333.

In het kwaliteitsbeeld beschreven we alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wil je continue op de hoogte blijven? Volg dan onze sociale media en schrijf je in voor onze gratis e-nieuwsbrief via www.gors.nl/e-nieuwsbrief