Kwaliteitsrapport 2018 “Onderweg” nu online

We zijn onderweg. Onze ambities beginnen vorm te krijgen. Duidelijk is waar we naar toe willen; de weg ernaartoe is vaak weerbarstig. Wat we hebben gedaan in 2018 en wat we nog willen veranderen, hebben we beschreven in dit organisatiebrede rapport.

Verdieping

Vorig jaar hebben we voor het eerst zo’n rapport opgeleverd. Best een hele klus. Dit jaar willen we “verdiepen”. Meer ingaan op wat we onderweg zijn tegengekomen, wat we er van hebben geleerd en hoe we daar in het vervolg mee willen omgaan. Dit jaar is ons rapport beschikbaar als webversie en als pdf.

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik hier voor de webversie of klik hier voor de pdf
Niet zoveel tijd? Lees hier de samenvatting

De thema’s

Waar het in het rapport precies over gaat? Te veel om op te noemen, een greep uit de onderwerpen:
01. Over Gors; onze doelgroepen, werkgebied, financieel verslag
02. Zorgproces; ondersteuningsplan, Plancare, behandeling, stichting Vrienden
03. Regie Begeleiding bij leren, werken/dagbesteding, (thuis) wonen, vrije tijd, (mede)zeggenschap
04. Ervaring; tevredenheidsonderzoek
05. Zorg/ondersteuning; cliënt en het netwerk, kwaliteitsverbetering, innovatie, samenwerkingsverbanden
06. Veiligheid; bewustwording over privacy, veiligheid, risico’s, medicatie,
07. Medewerkers; zelfverantwoordelijke teams, organisatieontwerp, arbeidsmarktkrapte, opleidingen vrijwilligers, vitaliteit, reflecteren.
08.Voornemens/reflectie; “Wat willen we nog beter gaan doen?” en “Wat doen vanaf 2019 niet meer?”
In dit laatste deel vind je ook de verkorte verslagen van het intern beraad, cliëntenpanel en extern beraad over dit rapport.