Implementatie plan Dagbesteding, Werken en Leren

De afgelopen jaren is er op landelijk niveau veel gebeurd op het gebied van dagbesteding. Zo is het steeds meer gericht op leren en ontwikkelen. Voor Gors was deze ontwikkeling de aanleiding om een kwaliteitsslag te maken voor Dagbesteding, Werken en Leren (DWL). Vorig jaar werd een nieuw DWL-plan geïntroduceerd aan de verschillende dagbestedingslocaties. Zorgregisseur DWL, Joka Timmerman is betrokken geweest bij het gehele proces.

Joka: ”Alle cliënten van Gors hebben een ondersteuningsplan en/of behandelplan. Dit plan is meer gericht op het stukje wonen en minder op de dagbesteding. Er staat dus in welke zorg een cliënt nodig heeft, maar niet hoe iemand zich verder kan ontwikkelen op een dagbestedingslocatie. Het DWL-plan biedt deze mogelijkheid wel.”

Voor cliënten die elders wonen

Het DWL-plan is nu opgesteld voor cliënten die alleen naar de dagbesteding bij Gors komen. Voor deze groep cliënten kon het DWL-plan eenvoudig geïntegreerd worden, omdat zij geen ondersteuningsplan hebben in het elektronisch cliëntendossier (ECD). Voor cliënten die dagbesteding afnemen en op een Gors-locatie wonen, was het echter lastiger om het DWL-plan toe te voegen aan het ECD. Joka: ”Natuurlijk is het van belang dat cliënten die bij ons wonen en werken ook zo’n ontwikkelplan krijgen. Hierbij komt echter een stukje techniek kijken. In 2023 komt er een nieuw ECD. Voordat we hiermee starten, gaan we onderzoeken hoe we het nieuwe ontwikkelplan kunnen samenvoegen met het ondersteuningsplan.”

Begeleiders 4 schrijven het plan

Voorheen schreef de zorgregisseur, samen met de cliënt, het ondersteuningsplan voor dagbesteding. Bij het opstellen van het DWL-plan wordt een geheel andere werkwijze gehanteerd. Begeleiders 4 zijn hier nu verantwoordelijk voor. Joka vertelt waarom er voor deze verandering is gekozen: ”We hebben onderzocht welke werkwijze het meest efficiënt is bij het schrijven van het DWL-plan. Er kwam naar voren dat deze taak het beste past bij de begeleiders 4. Zij zien de cliënten dagelijks op de dagbestedingslocatie en weten dus ook wat er speelt. Zo kan een begeleider, samen met de cliënt, op elk gewenst moment een leerdoel aan een plan toevoegen of wijzigen. Dit zorgt voor meer regie voor zowel de cliënten als de begeleiders 4.“

Het bewustzijn is vergroot

Het introduceren van het DWL-plan aan de dagbestedingslocaties ging niet zonder slag of stoot. Joka: “De zorgregisseurs vonden het moeilijk om deze taak uit handen te geven en de begeleiders 4 vonden het lastig om er een taak bij te krijgen. Dit heeft even voor wat onrust gezorgd”

Het DWL-plan is opgenomen in het elektronisch cliëntendossier (ECD) en begeleiders 4 zagen er tegenop om hiermee te werken. Joka: “Ze konden bij mij terecht met vragen over het ECD. Hierdoor is de onrust gelukkig snel weggeëbd. Iedereen is de voordelen van het nieuwe plan gaan inzien. Bovendien is het bewustzijn over het belang van ontwikkelen vergroot.”

De cliënt geeft de leerdoelen aan

Het DWL-plan is onderverdeeld in twee domeinen: persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Joka geeft uitleg “Aan deze domeinen zijn weer diverse leerdoelen gekoppeld, zoals: op tijd komen, overleggen met een ander, je werk afmaken, respect hebben voor anderen en omgaan met veranderingen. Een cliënt kan aangeven wat hij of zij wil leren en vervolgens vinkt de begeleider het doel aan. “

Joka: “De leerdoelen zijn ook weer afgestemd op de dagbestedingslocatie waar een cliënt werkt. Elke locatie valt namelijk weer onder een andere categorie. Iemand die bijvoorbeeld bij Kom us Kieke of Stadsboerderij de Punt werkt, valt onder de categorie ‘plant, dier en leefomgeving’. Hier zijn dan weer specifieke doelen aan gekoppeld, zoals: ik groei in snoeien, in planten water geven, enz. Voor iemand die bij de Printservice werkt, zijn andere ontwikkeldoelen weer belangrijk, zoals: ik groei in het aannemen van de telefoon en het kopiëren van opdrachten.

Nadruk ligt op de ontwikkelbehoefte

Het DWL-plan legt veel meer de nadruk op de ontwikkelbehoefte van de cliënt. Joka: “Met het nieuwe plan is er een vertaalslag gemaakt. Een cliënt blijft niet meer stilstaan op het punt waar hij of zij is gestart. Er wordt nu echt gekeken naar wat iemand kan en deze vaardigheden worden nog verder ontwikkeld. Zo groeit iemand steeds meer en dat is natuurlijk fantastisch.“

Voor cliënten waarbij geen sprake is van ontwikkelbehoefte, wordt gewerkt met ervaringsgerichte activiteiten die gericht zijn op het welzijn van de cliënt. Je kunt dan denken aan lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende dagbesteding.