“We bieden cliënten de mogelijkheid zich te ontwikkelen”

“Ik vind het belangrijk om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van cliënten. Met onze cursussen bij Dagbesteding, Werken & Leren (DWL) leveren we daaraan een bijdrage. Zo kunnen cliënten met ontwikkelingsgerichte leerdoelen bezig zijn, precies zoals veel mensen dat in hun werk doen. Bovendien, iedereen heeft het recht op de mogelijkheid om te leren, óók mensen met een beperking.”

Marloes Kuipers is Medewerker Leren. Zij legt uit dat zij en haar collega’s in eigen huis cursussen en leermomenten ontwikkelen en verzorgen. Dat doen zij voor cliënten van Gors, maar desgewenst ook voor cliënten van elders. “De onderwerpen zijn breed. Zo hebben we cursussen gericht op wonen, maar we besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan meedoen in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden? ‘Werken in een team’, ‘Kassatraining’, ‘Verhuizen’, ‘Rechten van de cliënt’ en ‘Mondzorg’, om er enkele te noemen.” Marloes legt uit dat er een vast cursusaanbod is, waarvoor cliënten zich kunnen aanmelden. Verder worden op verzoek cursussen op maat ontwikkeld, bijvoorbeeld voor een specifieke woon- of dagbestedingslocatie. “Deelname is altijd vrijblijvend.”

Interactief met praktijkgerichte opdrachten

In nauw overleg met de werkvloer werkt de afdeling Leren aan cursussen voor DWL. Zo is de cursus ‘Werkhouding’ en de cursus ‘Teamwork’ ontwikkeld. “Deze cursussen zijn geschikt voor cliënten met leervragen en natuurlijk voor cliënten, die mogelijk vanuit dagbesteding kunnen doorstromen naar werk. Deze nieuwe cursussen zijn goed ontvangen, misschien ook omdat we zorgdragen voor een interactief programma met doe-opdrachten uit de praktijk. Cliënten waarderen dit. Het laat zien dat ze serieus genomen worden in datgene wat ze doen.” Volgens Marloes staan er zeker voor DWL nog meer cursussen op de planning. “We denken daarbij aan centrale onderwerpen, die in verschillende sectoren voorkomen. ‘Veiligheid’ en ‘Hygiënisch werken’ zijn daarvan een goed voorbeeld.”

“Ik heb geleerd complimenten te geven”

Wat ik heb geleerd tijdens de cursus ‘Teamwork’? Veel! Bijvoorbeeld samen overleggen en netjes en met respect met elkaar omgaan. En complimenten geven. Dat doe ik nu regelmatig. Ik zeg bijvoorbeeld dat iemand er goed uitziet of goed zijn werk doet. Andersom krijg ik ook complimenten.”

Brian werkt bij Kopie & Kado op het Centraal Kantoor in Goes. Toen hij de aankondiging voor deze cursus op het prikbord zag, meldde hij zich direct aan. “Ik werk hier nog niet zo lang en we werken in een team. Ik kon zo’n opfriscursus wel gebruiken. We hebben iedere donderdagochtend één uur les. Ik vind dat het echt helpt. Het is goed voor de teambuilding en het motiveert om samen aan de slag te gaan.”

Meer informatie over scholing en trainingen binnen en buiten Gors vind je hier.