Stichting Fonds J. Weil sponsort een veiligere buitenruimte

Het viel begeleider en taakhouder Facilitair Stefan van den Hurk op dat de bestrating rond De Cirkel en de Populierenstraat in Goes met een aantal ingrepen een stuk veiliger zou zijn. Hij klopte daarmee aan bij Frida van Daalen, Facilitair Coördinator bij Gors. Zij weet echter dat Gors haar geld het liefst zoveel mogelijk in de zorg zelf investeert. Aanzienlijke investeringen aan terreinen of gebouwen worden daar goed tegen afgewogen. Gelukkig werd Frida door een collega geïnformeerd over de sponsormogelijkheden die Stichting Fonds J. Weil biedt. “Ik heb een aanvraag ingediend voor het verbeteren van de bestrating en het plaatsen van een hek. Fantastisch natuurlijk dat dit werd gehonoreerd. Deze financiële bijdrage komt ten goede aan alle cliënten, die op deze locaties wonen en/of hun dagbesteding hebben.”

Frida benadrukt hoe belangrijk veiligheid is. Continu aandacht daarvoor, zoals vanuit Stefan en het team, is noodzakelijk. Toch is het niet altijd mogelijk om direct gehoor te geven aan de wensen op dat gebied. Juist om die reden is het fijn dat Stichting Fonds J. Weil hiervoor in de bres springt. “Ik heb een vraag ingediend voor het recht leggen van de bestrating in de tuin van De Cirkel om valgevaar te voorkomen en voor het plaatsen van zogeheten varkensruggen. Dat zijn betonnen stootranden bij een parkeerplaats, die voorkomen dat een auto het trottoir opschiet en voetgangers aanrijdt. Daarnaast hebben we omwille van de veiligheid een hek gevraagd voor de tuin bij de Populierenstraat. Dit betreft zowel een hek rondom met toegangsdeuren als een hek dat de tuin in tweeën deelt. Reden? Zo kunnen cliënten in één deel rustig zonnen of aan tafel zitten, terwijl in het andere deel cliënten kunnen rondrijden in hun rolstoel.”

Stichting Fonds J. Weil

De Stichting Fonds J. Weil is ontstaan vanuit het vermogen van een vader van een cliënte van Gors. De stichting heeft sinds 1 januari 2022 mede als doel om materieel en immaterieel grotere projecten van Gors te steunen, met als doel de verzorging en omstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren (speciaal het leef- en woonmilieu). Zodoende wil de stichting cliënten optimale kansen bieden bij wonen, dagbesteding, werken en leren. Daarvoor stelt de stichting financiële middelen ter beschikking. Frida: “Mijn aanvraag is door een commissie van deze stichting beoordeeld en goedgekeurd. Dat is voor ons en onze cliënten heel belangrijk. Daarmee kunnen we wat extra’s doen. Daarna kon het werk beginnen. Inmiddels is het straatwerk grotendeels afgerond. We wachten nu nog op realisatie van het hek. Ik hoop dat we dat eind van het jaar nog kunnen afronden.” Voor de stichting was het project door de aard en de omvang een mooie gelegenheid om haar nieuwe doel voor het voetlicht te brengen. Hopelijk kunnen in de toekomst nog meer mooie projecten als deze worden gesteund.

Toekomstplannen

Frida vertelt, dat daarmee de plannen van Gors voor een veiligere openbare ruimte nog niet zijn afgerond. Als de begroting wordt goedgekeurd, hoopt zij dat er volgend jaar ook werk gemaakt kan worden van de stoepranden bij De Cirkel. In plaats van harde, hoge stoepranden zijn er plannen om deze allemaal te laten aflopen, zodat cliënten in een rolstoel met veel minder valgevaar de stoep kunnen op- en afgaan.