‘Het is superleuk als mensen doorstromen naar betaald werk’

Het Pak Het Aan Team, een dagbestedingsproject van Gors, vierde onlangs haar 5-jarig bestaan. Daarbij speelt Op ’t Hof Olmenstein in Kloetinge een belangrijke rol. Vrijwel vanaf de start is dit team van aanpakkers op deze bed & breakfast, vergaderaccommodatie en thee- en pluktuin actief. De cliënten bieden op tal van terreinen hand- en spandiensten. Als ‘tegenprestatie’ biedt eigenaresse Arianne de Voogd het team een eigen werk- en rustplaats. “Het is erg leuk om op deze manier samen te werken. Het is win-win. Natuurlijk kost hun aanwezigheid soms wat extra tijd en aandacht, maar ik kan het goed combineren met mijn bedrijf.”

Op ’t Hof Olmenstein startte in 2014. Het was direct een groot succes. Om die reden breidde Arianne het bedrijf in 2018 flink uit. Inmiddels runt zij het bedrijf samen met haar dochter Linde. “Ik herinner me dat ik op een netwerkbijeenkomst werd voorgesteld aan Stefan Franke van Gors. Hij vertelde over zijn plannen voor het Pak Het Aan Team, als een dagbestedingsproject van Gors. Wij waren toen bezig met het verbouwen en inrichten van de schuur en konden wel wat handen gebruiken. Zo zijn we begonnen.”

Altijd iets te doen

Inmiddels biedt Arianne onderdak aan het complete team, dat – inclusief begeleiders – 22 mensen telt. De cliënten komen niet allemaal elke dag, dat varieert. Het team start elke dag Op ’t Hof Olmenstein op. “Soms gaan ze op pad om elders klussen te verrichten, maar vaak ook blijven ze hier. Er is altijd wel iets te doen; ze werken in (pluk)tuin, op het erf, maken schoon of helpen in de keuken. Natuurlijk hebben ze ook hun eigen bezigheden. Zo maken ze onder andere insectenhotels, vogelhuisjes en plantenbakken. Dat doen ze allemaal vanuit de eigen werkplaats. Natuurlijk serveer ik koffie, thee en soep. En is het Sinterklaas, Kerst of Pasen, dan geef ik natuurlijk een pakketje aan de cliënten.”

Werken aan werknemersvaardigheden

Volgens Arianne zijn de cliënten tussen de 15 en 65 jaar oud. De meesten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms is sprake van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In het het klus- en onderhoudsteam leren cliënten met name de basale werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, netjes werken en beleefd zijn. “Iedereen heeft zijn eigen leerdoelen. Vanzelfsprekend worden zij door de werkbegeleiders van Gors begeleid. Met hen heb ik eigenlijk wel dagelijks even kort overleg. We bespreken wat er die dag gedaan kan worden. En gaat er iets niet naar mijn zijn, dan kan ik dat ook aangeven. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat de gasten gastvrijheid ervaren en niet onnodig gestoord worden. Dat betekent soms een beetje geven en nemen en proberen begrip te hebben voor elkaars werk.”

Doorstromen naar betaald werk

Vanzelfsprekend wisselen de teamleden regelmatig. Onlangs zijn twee jongens doorgestroomd naar betaald werk bij De Betho. “Jammer voor ons, want ze werkten heel goed, maar erg leuk dat ze die stap kunnen maken. Daar doen we het natuurlijk ook een beetje voor. Ik herinner me een andere jongen, die hier behoorlijk onzeker binnenkwam. Hij heeft inmiddels een poetsdiploma en is bezig met een monteursopleiding! Verder ben ik blij met de twee kokshulpen in de keuken. Eén van deze jongens heeft een facility diploma behaald en werkt ook nog bij ’t Klok’uus.”

Trots op je werk zijn

Arianne vertelt dat ze in de afgelopen jaren geleerd heeft, dat ze haar verwachtingen moet bijstellen. “Het is natuurlijk een doelgroep waar ik niet mee bekend was. Nu weet ik dat de lat niet te hoog moet liggen. Ik ben blij met wat er wél kan. Het is bovendien erg fijn om te zien hoe sommige cliënten hier genieten. Ze voelen zich gewaardeerd. Van een compliment zie ik ze echt groeien. Trots op je werk kunnen zijn, dat gun je eigenlijk iedereen.” Wat dat laatste betreft, raadt Arianne het ook andere ondernemers aan om samen te werken met het Pak Het Aan Team. “Deze cliënten kunnen laagdrempelig werk heel goed af. Bovendien is het ook gewoon leuk om mensen zo’n kans te bieden.”

Arianne de Voogd heeft op zaterdag 9 september jl. de Zeeuwse Erftrofee 2023 ontvangen uit handen van de heer H. van der Maas, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. De Zeeuwse Erftrofee, een initiatief van de Boerderijenstichting Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, wordt uitgereikt aan erfeigenaren, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het behoud van het agrarisch cultureel erfgoed.

Wil je als organisatie/bedrijf ook aan de slag met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of wil je bij ons komen aanpakken? Of meer lezen/zien over ons Pak Het Aan Team? Kijk op www.gors.nl/pakhetaanteam of bel Stefan via 06 30 26 53 72.