‘Met vraaggerichte teamcoaching verbetert communicatie of samenwerking’

Teams bij Gors hebben de mogelijkheid om teamcoaching aan te vragen. Een teamcoach kan bijvoorbeeld helpen als het team vastloopt in communicatie of samenwerking. Irene den Ouden en Anneke van Woerkom zijn beiden teamcoach. Zij vertellen: “Als teamcoach kunnen we veel scherper naar teamprocessen kijken en de interactiepatronen benoemen. Bovendien, we maken geen deel uit van het team en kunnen ons daardoor focussen op het behalen van resultaat. Dat betekent zorgen dat het probleem, en de onderliggende oorzaken, op de juiste manier worden aangepakt. Daarbij begeleiden wij teams.”

We werken al langer met teamcoaches, maar met de invoering van Triple-C is ook de organisatiestructuur veranderd. Aan elk team is een driehoek verbonden van manager, gedragsdeskundige en coördinerend begeleider, maar geen vaste teamcoach meer. Is teamcoaching wenselijk, dan kan iemand uit de driehoek dat verzoek doen. Ook een individuele medewerker kan teamcoaching aanvragen. Irene legt uit dat zij deze nieuwe werkwijze een verbetering vindt. “Voorheen waren we als teamcoaches zo nauw met teams verbonden, dat het soms lastig was om boven de problematiek te staan. Inmiddels is dat niet meer zo en kun je ons bijna beschouwen als externe coaches, die tijdelijk worden ingezet.” Anneke beaamt dit. Ze vertelt dat zij en haar collega’s nu alleen voor duidelijke opdrachten aan teams worden gekoppeld. “We maken vooraf afspraken over het doel en de duur van de coachopdracht. Er zit als het ware een kop en een staart aan, met een duidelijk doel. Onze enige verantwoordelijkheid binnen het team is om daaraan te werken.”

Tal van redenen voor teamcoaching

Teamcoaching kan om diverse redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld om te leren feedback te geven, effectief te vergaderen of besluiten te nemen of om de samenwerking soepeler te laten verlopen. Ook teamontwikkeling of het voeren van ontwikkelgesprekken, kan bij de teamcoach worden neergelegd. Evenals persoonlijke coaching. Irene en Anneke helpen teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Voorbeelden hebben ze volop. Zo vertelt Anneke dat zij bijvoorbeeld regelmatig helpt bij het organiseren van teamdagen en deze ook begeleidt. “De aanleiding voor zo’n teamdag verschilt. Bij het ene team zijn veel personele wisselingen geweest en wordt zo’n dag gebruikt om kennis te maken. Maar een teamdag kan ook helpen om anders met elkaar te leren samenwerken.” Irene vertelt over de maandelijkse of tweemaandelijkse intervisie bij verschillende teams. Oók een voorbeeld van teamcoaching. “We ondersteunen de teams bij het reflecteren op het eigen handelen. Het doel daarvan is betere samenwerking en daarmee betere zorg.”

Duidelijke afspraken

Wie teamcoaching aanvraagt, krijgt vooraf een aantal vragen om het doel helder te krijgen. Uiteindelijk maken de teamcoaches duidelijke afspraken, ook over de duur van de coaching. Soms is één gesprek genoeg, maar soms ook zijn de teamcoaches langer betrokken, uiteenlopend van twee weken tot langer dan zes maanden. “Natuurlijk evalueren we na verloop van tijd en kijken we ook of de teamcoach betrokken moet blijven. Alles is mogelijk. Soms kan het helpend zijn om na verloop van tijd met een andere teamcoach verder te gaan.”

Belangrijke signaleringsrol

Tot slot wijzen Irene en Anneke op hun signaleringsrol binnen de organisatie. Daarin schuilt volgens hen ook de meerwaarde dat zij werkzaam zijn bij Gors en geen externe coaches zijn. “Onze kracht is natuurlijk toch dat we Gors kennen. De lijnen zijn kort. We kunnen snel schakelen met bijvoorbeeld (P&O) personeelszaken of een manager. Bovendien, zien we bepaalde vragen regelmatig terugkeren, dan gaan we daarmee aan de slag. Zo hebben we in samenspraak met de collega’s van P&O workshops ontwikkeld op het gebied van gespreksvaardigheden en vergaderskills. Teams kunnen zich daar via het sociale intranet “Mijn Gors” voor aanmelden.” Irene vertelt tot slot trots te zijn op Gors. “Ik vind het mooi dat er zo veel aandacht is voor leren met en van elkaar binnen teams. Er is een groot bewustzijn dat medewerkers met elkaar bewerkstelligen dat goede zorg vooral ook kan ontstaan in goede samenwerking en uitwisseling van kennis met elkaar. Daardoor zijn we een lerende organisatie, die zich kan blijven ontwikkelen.”

 

Wil je ook gebruik maken van onze betrokken en deskundige teamcoaches? Kijk op onze website werkenbijgors.nl naar onze openstaande vacatures.