Jikkemiene in Nisse verhuist naar Goes

De bakkerij van Jikkemiene wordt samengevoegd met Kadoshop-Lunchroom Nummer 9 in Goes.

De combinatie van relatief geringe belangstelling van cliënten in combinatie met een sterk seizoensafhankelijke omzet, maakt dat het voortbestaan van Jikkemiene moeilijk is. Vooral in de winter zitten cliënten te ‘’wachten’’ op klanten. Een werkomgeving waarin de cliënt zich onvoldoende kan ontwikkelen en ontplooien.

Afgelopen anderhalf jaar hebben wij onze toekomstplannen en ambities geformuleerd, daarvan is “Innovatieve dagbesteding en arbeidsintegratie” een belangrijke. Eén van de uitgangspunten bij deze ambitie, is het bieden van zinvolle dagbesteding binnen een werk-leerplek met ontwikkelperspectief voor de cliënt. Wij zouden de cliënten tekort doen als we op Nisse blijven.

De afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden met lokale partijen voor een oplossing, maar er zijn geen reële opties gevonden. Vanwege deze redenen hebben wij gezocht naar een mogelijkheid de activiteiten op een andere manier voort te zetten.

Sterke samenwerking

Voor locatie Nummer 9 is juist veel belangstelling en zijn er het gehele jaar door veel cliënten en klanten. Door beide locaties samen te voegen, verwachten wij een onderlinge versterking en behoud van activiteiten. De cliënten van beide locaties zijn al enige tijd op de hoogte van de plannen en zij zijn gemotiveerd en enthousiast om de verandering in te zetten.

Wanneer Jikkemiene de deuren sluit is niet duidelijk. Het huidige pand van Nummer 9 in Goes moet eerst worden verbouwd.