‘Ik heb geleerd tot 20 te tellen’

Richard van Reijen heeft een kronkel in zijn hoofd. Althans, zo beschrijft hij het niet-aangeboren hersenletsel waarmee hij kampt. Twaalf jaar geleden viel hij uit een hoge boom. In de jaren die volgden, groeide zijn frustratie en boosheid. Via via ontdekte hij het behandelprogramma Hersenz. Een verademing, want het programma leerde hem omgaan met de gevolgen van zijn hersenletsel. Hij is er een ander mens door geworden. “Voorheen was ik opvliegerig en agressief, nu ben ik het tegenovergestelde. Ik heb geleerd tot 20 te tellen.”

Gors heeft diverse mogelijkheden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder het landelijk behandelprogramma Hersenz. Dit is een programma op maat voor mensen met NAH in de chronische fase én hun naasten. Behandelaar Marian Masclé vertelt dat mensen via Hersenz leren om te gaan met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. ”Die gevolgen kunnen groot zijn; vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen of moeite met praten. Andere mensen met NAH raken sneller geïrriteerd, nemen minder initiatief of zijn angstig. Hoe dan ook, het leven met hersenletsel ziet er anders uit dan ervoor. Hoe je daarmee omgaat, leer je met Hersenz.” Richard ontdekte Hersenz zo’n twee jaar geleden toen zijn leven de verkeerde kant op dreigde te gaan. “Ik zat eigenlijk alleen nog maar naar buiten te staren. Op internet las ik over Hersenz. Ik begreep dat dit iets voor mij zou kunnen betekenen.”

Herkenning

Het behandelprogramma Hersenz beslaat ruim een jaar en bestaat uit groepsbehandelingen en individuele behandeling. “We werken aan de hand van drie modules”, legt Marian uit. “De eerste module heeft betrekking op de impact van het hersenletsel, de tweede module gaat over grip krijgen op je energie en in de laatste module werken we aan geheugen, plannen en organiseren. Elke module bestaat uit drie dagdelen groepsbehandeling per week (cognitieve behandeling, psychomotorische behandeling en fysieke behandeling) en individuele behandeling.” Richard vertelt dat hij door de bijeenkomsten van Hersenz al snel ontdekte dat hij niet de enige is met hersenletsel. “Ik kwam in een groep van ongeveer acht mensen. We herkenden veel bij elkaar, alleen dat was al prettig.”

Werken aan doelen

Voor Richard was Hersenz belangrijk om weer gelukkig te zijn. “Ik was voorheen boomchirurg en werkte als zzp-er. Na mijn val veranderde alles. Zingeving is één van de onderwerpen die aanbod komen. Wat ga je doen met je leven is een belangrijk aandachtspunt.” Marian vertelt dat hersenletsel bij veel mensen leidt tot vermoeidheid. Om die reden is aandacht voor belastbaarheid en energie ook belangrijk, evenals het leren omgaan met wat er veranderd is. “Naast de groepssessies komen we ook bij de deelnemers thuis. We kijken hoe het gaat in de module en of het lukt om de voorbereiding te doen. Verder bekijken we of het geleerde ook thuis toegepast kan worden; het is uitproberen en leren van je ervaringen. Daarbij betrekken we ook de eventuele partner en kinderen. ” Daarnaast biedt Hersenz een partnerprogramma, dat min of meer naast het reguliere programma loopt. “Daarmee richten we ons nadrukkelijk op de partner, want ook zijn of haar leven is veranderd door het hersenletsel.”

Grip op het leven

Inmiddels heeft Richard het behandelprogramma ruim een jaar geleden afgesloten. Hersenz heeft hem geholpen om meer grip te krijgen op zijn leven. Accepteren van zijn hersenletsel gaat hem een stap te ver, maar er is sprake van een zekere aanvaarding. “Ik zet me in als ervaringsdeskundige bij Hers-start en heb recent nog over NAH verteld voor ongeveer veertig man. Nóg mooier is dat ik mijn diploma personal coach heb behaald. Mijn doel is om mensen met NAH te coachen bij het sporten. Dat doe ik al en dat ga ik nu verder uitbouwen. Erg leuk is dat ik de mensen uit de Hersenz behandelgroep nog af en toe zie. Deze week bijvoorbeeld ontmoeten elkaar weer op de boerderij van één van de deelnemers.”

Meer weten over Hersenz?
Kijk op www.gors.nl/hersenz/, mail naar clientenbureau@gors.nl of neem contact op met de zorgadviseurs via (0113) 273 333.