Nieuwe aanpak geestelijke verzorging in Zeeland

Stichting GeeVer ondersteunde mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland bij hun deelname in kerk en samenleving en bevorderde de geestelijke verzorging. Na 15 jaar Stichting GeeVer verandert er veel. De medewerkers die op projectbasis vanuit Gors en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkzaamheden verrichtten voor GeeVer, hebben hun taak beëindigd. GeeVer is daarmee nu opgeheven, maar het werk gaat door!

Samenwerking

Vanuit een samenwerkingsovereenkomst door vier zorgaanbieders (Arduin, Gors, Philadelphia Zorg Zeeland en Tragel Zorg) in Zeeland zijn gezamenlijk twee geestelijk verzorgers aangesteld. Mevr. Janny Blankenstijn (voor de regio Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland en Tholen) en Mevr. Janicca de Prenter (voor de regio Zeeuws-Vlaanderen). Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met levensbeschouwelijke organisaties en geestelijke verzorging wordt meer geïntegreerd binnen het zorgaanbod.

Inspirerend symposium met workshops

Op 8 december kwamen in Het Spiegeltheater te Middelburg cliënten(vertegenwoordigers), vertegenwoordigers van de kerken, medewerkers en bestuurders van de betrokken organisaties bijeen voor een inspirerende avond. Een mini-symposium met de veelzeggende titel “Zingeven, stilstaan en doorgaan”. Een feestelijke ontmoeting voor mensen met en zonder beperking. Karin Smit (voorzitter GeeVer) heette iedereen welkom en blikte terug op 15 jaar GeeVer. Er was vervolgens muziek door de Zeeuwse Muzikanten. Na een heerlijke maaltijd was het tijd om uiteen te gaan en één van de vier workshops te volgen. Er werd geoefend in ‘Totale Communicatie’ door met beweging, gebaren en mimiek een song te verbeelden. In een andere groep ontstond een “wensboom” met de meest bijzondere en inspirerende boodschappen. Daarnaast werd zwijgend geschilderd waardoor aanwezigen in duo’s elkaar leerden kennen via de penseel. Ook ontstond er ter plaatse een zangkoor die twee prachtige songs had voorbereid.

Nadat met veel enthousiasme de resultaten van de workshop werden gepresenteerd, was het tijd voor het officiële gedeelte: de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De avond werd afgesloten met aan dankwoord voor Anneloes Steglich die de afgelopen 15 jaar zoveel werk heeft verzet voor de geestelijke verzorging bij mensen met een beperking in Zeeland.

mini-symposium-geever-anneloes-bedankt-8-12-2016 mini-symposium-geever-buffet-8-12-2016 mini-symposium-geever-overeenkomst-8-12-2016 mini-symposium-geever-wensboom-8-12-2016