Zorgvuldige maatregelen coronavirus (laatste update 02-04)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM en de GGD Zeeland, hebben we verdergaande maatregelen getroffen.

Dagbestedingslocaties gesloten

Om sociale bewegingen te beperken, zijn met ingang van zaterdag 14 maart 2020 al onze dagbestedingslocaties  gesloten. Ook activiteiten op locaties buiten Gors worden stilgelegd. Deze maatregel wordt genomen in ieder geval tot 1 juni 2020 en geldt voor alle doelgroepen en leeftijden. De reden is dat wij te maken hebben met cliënten met een kwetsbare gezondheid en zij behoren tot de risicogroep. Met deze maatregel willen wij alles op alles zetten om mogelijke risico’s zoveel te beperken. De preventieve sluiting wordt toegepast voor alle dagbestedingslocaties. Op deze locaties vinden in deze periode ook geen andere activiteiten plaats. De vervoersbedrijven waar we mee samenwerken zijn op de hoogte.

Kindgroepen gesloten

Scholen en kinderopvang blijven in ieder geval dicht tot en met de meivakantie. We hebben dan ook met pijn in ons hart moeten besluiten om de kindgroepen in de Cirkel gesloten te houden tot tenminste 5 mei 2020. We gebruiken alternatieve vormen van contact, zoals telefonisch, Whatsapp en Skype. En we proberen iedereen zo goed als mogelijk ook te voorzien van werkjes en materialen voor in de thuissituatie.
In een enkel geval kan er wel opvang worden geboden en wordt besproken met de manager, gedragsdeskundige, de zorgregisseur en zo nodig AVG arts. De continuïteit van zorg heeft altijd onze prioriteit.

Maatregelen woonlocaties

Ook op onze woonlocaties zijn extra maatregelen getroffen. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 28 april 2020.

1. Cliënten zoveel mogelijk in eigen appartement
Dit om contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit moet wel bekeken worden vanuit de mogelijkheden van de cliënten. Dus: toepassen als dit haalbaar is. Is het niet haalbaar, dan wordt geprobeerd het lichamelijk contact zoveel mogelijk te vermijden en wordt gezorgd voor een goede hygiëne.

2. Gezamenlijk eten met maximaal 10 cliënten
Wonen er meer cliënten op een groep, dan worden de groepen opgesplitst.

3. Cliënten met klachten eten niet met de groep mee
Cliënten die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, mogen niet mee eten met de groep.

4. Cliënten mogen geen bezoek ontvangen en zelf niet op bezoek gaan
Deze maatregel geldt voor alle woonlocaties en voor cliënten die zelfstandig wonen.

5. Cliënten mogen alleen of met begeleider naar buiten
Cliënten mogen alleen óf met een begeleider naar buiten. Cliënten mogen niet met iemand afspreken om iets leuks te gaan doen.

6. Maaltijdbezorgers en leveranciers mogen niet naar binnen
Maaltijdbezorgers en leveranciers mogen niet naar binnen. Zij moeten aanbellen. Een medewerker haalt de levering op bij de voordeur/hal.

Overige maatregelen

Focus op begeleiding/zorg

We doen wat strikt noodzakelijk is aan directe cliëntbegeleiding/behandeling. Dat betekent de rest van de maand maart: geen intervisie, geen scholing/cursussen en geen andere bijeenkomsten, tenzij dat noodzakelijk is vanwege de primaire begeleiding/zorg.

Vrijwilligerswerk stilgelegd

In gevallen waarbij de vrijwillige ondersteuning van zodanig belang is voor het welzijn van de betrokken cliënt dat deze écht niet gemist kan worden, kan een uitzondering worden gemaakt. Wanneer dat van toepassing is ontvangt men daarover bericht van de werklocatie.

Thuiswerken

Kantoormedewerkers en administratieve medewerkers op locaties gaan zoveel mogelijk thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Vergaderingen doen we zoveel mogelijk via (beeld)bellen.

Thuisbegeleiding soms op afstand

Thuisbegeleiders nemen contact op met de cliënt voorafgaand aan het bezoek. Als cliënt en/of begeleider klachten heeft, vervangen we huisbezoek door zorg op afstand.

Hoe medewerkers handelen bij eigen gezondheid

De zorg moet doorgaan, wel verantwoord. Alléén als er sprake is van verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (boven de 38°C) blijven medewerkers thuis. In alle andere gevallen kunnen zorgmedewerkers komen werken.

Hoe handelen we als een cliënt ziek is?

Als een cliënt last heeft van hoesten, benauwdheid en koorts, dan bellen we de huisarts. Deze bepaalt of testen op corona noodzakelijk is. Bij een positieve uitslag licht deze de GGD in die het verdere beleid bepaalt/instructies geeft.

Hygiënerichtlijnen

We hebben hygiënerichtlijnen gedeeld, ook in eenvoudige taal via nieuwsbrieven en posters op alle locaties. Daarin gaat het over het niet schudden van handen, handen wassen en het verzoek aan bezoekers van locaties niet binnen te komen wanneer zij gezondheidsklachten hebben.

Tijdelijk taakteam corona

Een tijdelijk taakteam, waarin verschillende expertises samenkomen, werken allerlei mogelijke scenario’s uit. Zij volgen de ontwikkelingen en adviezen van het www.RIVM.nl, www.GGDZeeland.nl en www.VGN.nl op de voet.