Maatregelen coronavirus (laatste update 20-05)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen.

Dagbesteding

Op woonlocaties proberen we zoveel mogelijk een gevarieerde en zinvolle dagbesteding te bieden. Zo hebben we het project Thuiswerken. Dit project is opgezet door de Trajectcoaches in samenwerking met Dagbesteding en Vrije Tijd. Het is mogelijk om thuiswerk aan te vragen voor cliënten. Deze werkzaamheden zijn bedoeld voor de cliënten die zelfstandig of thuiswonend zijn en graag een zinvolle dagbesteding willen hebben. Ook voor cliënten die geen aansluiting vinden binnen het programma dat dagbesteding op de woonlocatie biedt, kan thuiswerk worden aangevraagd. Thuiswerk kan aangevraagd worden via dit formulier, het materiaal hiervoor kan dan door de cliënt, zorgregisseur of thuisbegeleider worden opgehaald op een centraal punt. Denk bij thuiswerk aan: productiewerk, knutselwerk, computerwerk of een groene activiteit.

Voor vrijetijdsbesteding voor cliënten die zelfstandig of thuis wonen kan ook er meegedacht worden door de coördinatoren Vrije Tijd en indien nodig materialen geleverd worden. Dit kan door een mail te sturen naar vrijetijdgors@gors.nl

Na een periode van dagbestedingsactiviteiten op maat in de thuissituatie/woonlocaties, streven we naar een gefaseerde opening van locaties Dagbesteding, werken & leren (DWL) per 1 juni. Daarvoor is een handreiking gemaakt met handvatten aan DWL teams bij het maken van afwegingen die met de opstart van hun locatie samenhangen. Teams maken met behulp van deze handreiking een plan dat inzicht geeft in veiligheid, hygiëne, organisatie, mensen en middelen. Meer hierover lees je hier.

Kindgroepen sinds 11 mei en tienergroepen vanaf 1 juni hervat

De behandelgroepen van jonge kinderen in De Cirkel zijn sinds 11 mei hervat. Tieners van 12 jaar en ouder zijn vanaf 1 juni weer van harte welkom.

Maatregelen woonlocaties

Ook op onze woonlocaties zijn extra maatregelen getroffen.

1. Cliënten zoveel mogelijk in eigen appartement
Dit om contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit moet wel bekeken worden vanuit de mogelijkheden van de cliënten. Dus: toepassen als dit haalbaar is. Is het niet haalbaar, dan wordt geprobeerd het lichamelijk contact zoveel mogelijk te vermijden en wordt gezorgd voor een goede hygiëne.

2. Gezamenlijk eten met maximaal 10 cliënten
Wonen er meer cliënten op een groep, dan worden de groepen opgesplitst.

3. Cliënten met klachten eten niet met de groep mee
Cliënten die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, mogen niet mee eten met de groep.

4. Cliënten mogen 1 vast contactpersoon ontmoeten en zelf niet op bezoek gaan
Cliënten mogen 1 vast contactpersoon ontmoeten. Deze maatregel geldt voor cliënten op alle woonlocaties en voor cliënten die zelfstandig wonen. Daarnaast gebruiken we alternatieve vormen van contact, zoals telefonisch, Whatsapp en Skype. Hiervoor hebben we extra iPads verstrekt aan locaties.

5. Cliënten mogen alleen of met begeleider naar buiten
Cliënten mogen alleen óf met een begeleider naar buiten. Cliënten mogen niet met iemand afspreken om iets leuks te gaan doen.

6. Maaltijdbezorgers en leveranciers mogen niet naar binnen
Maaltijdbezorgers en leveranciers mogen niet naar binnen. Zij moeten aanbellen. Een medewerker haalt de levering op bij de voordeur/hal.

7. Opnamebeleid uit thuissituatie of ziekenhuisopname
Om te voorkomen dat het coronavirus zich gaat verspreiden, zijn we extra alert wanneer cliënten vanuit een andere omgeving terug naar een locatie komen. Bijvoorbeeld wanneer cliënten opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis of wanneer cliënten bij familie gelogeerd hebben. Vanaf nu zijn, na intake, ook weer nieuwe cliënten welkom op onze woonlocaties. Voor beide situaties hebben we een ‘opnamebeleid’ geschreven.

Overige maatregelen

Focus op begeleiding/zorg
We doen wat strikt noodzakelijk is aan directe cliëntbegeleiding/behandeling. Dat betekent tot ten minste 1 september: geen intervisie, geen scholing/cursussen en geen andere bijeenkomsten, tenzij dat noodzakelijk is vanwege de primaire begeleiding/zorg.

Vrijwilligerswerk stilgelegd
In gevallen waarbij de vrijwillige ondersteuning van zodanig belang is voor het welzijn van de betrokken cliënt dat deze écht niet gemist kan worden, kan een uitzondering worden gemaakt. Wanneer dat van toepassing is ontvangt men daarover bericht van de werklocatie.

Thuiswerken
Kantoormedewerkers en administratieve medewerkers op locaties werken zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Vergaderingen doen we zoveel mogelijk via (beeld)bellen.

Thuisbegeleiders stemmen af met cliënt
Thuisbegeleiders stemmen samen met de cliënt af of het huisbezoek weer opgestart kan worden. Regulier waar mogelijk, aangepast waar nodig.

Hoe handelen we als een cliënt ziek is?
Als een cliënt last heeft van hoesten, benauwdheid en koorts, dan bellen we de huisarts. Deze bepaalt of testen op corona noodzakelijk is. Bij een positieve uitslag licht deze de GGD in die het verdere beleid bepaalt/instructies geeft.

Hoe medewerkers handelen bij eigen gezondheid
De zorg moet doorgaan, wel verantwoord. Alléén als er sprake is van verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (boven de 38°C) blijven medewerkers thuis. In alle andere gevallen kunnen zorgmedewerkers komen werken.

Wanneer worden medewerkers getest?
Medewerkers die binnen 1,5 meter van de cliënt zorg moeten verlenen, kunnen in aanmerking komen voor een test. Voorwaarde is dat zij minimaal 24 uur en maximaal 12 dagen klachten hebben. In de periode is de test het meest betrouwbaar/het virus aantoonbaar.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en mondkapjes) worden gebruikt bij alle zorg binnen 1,5 meter. Verder worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt als het nodig is. Bijvoorbeeld bij verpleegtechnische handelingen waarbij de protocollen voorschrijven dat er beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook worden beschermingsmiddelen gebruikt wanneer een cliënt hoest en/of niest en/of koorts heeft.

Quarantaine 
We hebben meerdere quarantaine locaties ingericht en we hebben draaiboeken klaarliggen.