Maatregelen coronavirus (laatste update 15-02)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen.

Vaccinaties cliënten 17-24 februari

Volgens planning heeft woensdag 24 februari iedere cliënt bij Gors (die dat wil) de eerste van de twee vaccinaties gekregen. Het gaat alleen om cliënten met een eigen huisarts en een WLZ indicatie die verblijven op één van onze woonlocaties. Cliënten die we thuisbegeleiding en/of alleen dagbesteding bieden, krijgen pas later een uitnodiging.

Hoe gaan we de vaccinaties voor cliënten verzorgen?
Vaccinaties verlopen volgens strikte regels van de RIVM, om controle en overzicht te behouden en de verspilling te minimaliseren. In afstemming met De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie werken mobiele teams op locatie. Mobiele teams bestaan uit 1 arts, 2 prikkers, 1 chauffeur (deze komen naar locaties in 3-4 auto’s). In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, kan het zijn dat cliënten NIET door de eigen maar door een andere huisarts worden geprikt.

Wanneer en waar gaat het vaccineren plaatsvinden?
Zie voor data en locaties dit vaccinatieschema (pdf).

Gors is verantwoordelijk, net als andere zorgorganisaties, voor het regelen van een goede prikruimte met wachtruimte. In de meeste gevallen worden Gors-cliënten op een Gors-locatie geprikt. Ook cliënten van andere zorgaanbieders verwelkomen we op onze locaties. Als locaties/ruimtes een dubbelfunctie hebben, worden ze volledig ingezet voor de vaccinaties, prikken gaat overal voor. Ook vragen we alle cliënten om dagbesteding/werk of andere activiteiten die zij van plan waren, af te zeggen, zodat we volgens de planning kunnen vaccineren. We vragen hiervoor ieders medewerking en begrip!

Faseplan corona 

We werken met een faseplan corona. Uitgangspunt is maatwerk per cliënt. Per locatie en individu wordt gekeken wat veilig/verantwoord is en tegelijkertijd bijdraagt aan het welzijn en de bewegingsvrijheid van cliënten. Die locatie-specifieke zaken worden weer vastgelegd in het locatie-faseplan en de maatwerk-afspraken in het ondersteuningsplan in het cliëntdossier.

Het faseplan corona corona vind je hier.

Fase oranje blijft van kracht

Na de door premier Rutte aangekondigde lockdown, hebben we besloten dat al onze locaties en onderdelen voorlopig in fase oranje blijven. De richtlijnen bij deze fase voldoen aan de maatregelen die  zijn afgekondigd met uitzondering van het aantal bezoekers dat is teruggebracht naar maximaal 1 per dag.

Dat betekent dat de dagbesteding en onze ambulante hulp (thuisbegeleiding) doorgaat volgens de richtlijnen uit het faseplan en de specifieke aanwijzingen voor de locaties. Dagbestedingslocaties sluiten voor alle publiek, in sommige gevallen kunnen komende weken afhaal- en bezorgfunctie worden gehanteerd. Specifiek voor de kindgroepen wordt een nieuwe opzet gemaakt; minder dagen in kleinere groepen zodat de zorg kan doorgaan, op een verantwoorde manier. Wel vragen we iedereen extra alert te zijn en zich altijd aan de opgestelde richtlijnen te houden. Voor cliënten met een hoger risico, worden extra maatwerkafspraken gemaakt in samenspraak met de cliënt en het netwerk om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Wat fase oranje voor cliënten en verwanten betekent, lees je hier.

Maatwerk in samenspraak met cliëntenraden
Sinds een aantal maanden werken we met een faseplan corona. Dit faseplan is in samenspraak met de cliëntenraden gemaakt. In het faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende onderdelen van Gors. Het faseplan is een kapstok voor de verder uitgewerkte locatiefaseplannen. Hiermee kan lokaal maatwerk worden geboden. In de locatiefaseplannen staat beschreven hoe op die locatie de maatregelen worden gehanteerd en waar eventuele uitzonderingen zijn te maken. Hiervoor kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Waarom fase oranje en wanneer rood?
We zijn continue in overleg met de GGD die ons adviezen geeft gedurende de coronacrisis. Wij nemen het advies van de GGD zeer serieus maar wegen ook steeds voor onszelf af of wij het advies in verhouding vinden staan met de impact die dat heeft op cliënten. De keuze maken wij uiteindelijk zelf, het advies van de GGD is daarin wel zwaarwegend. Het dilemma waar wij telkens mee te maken hebben is dat wij aan de ene kant cliënten willen beschermen en verspreiding van het coronavirus willen voorkomen en aan de andere kant het welzijn zo min mogelijk willen aantasten door beperkingen. Binnen fase oranje nemen we maatregelen die we liever niet willen nemen. Velen begrijpen en accepteren waarom we dit doen; de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Er is ook kritiek van cliënten en hun verwanten. Dat is zeer begrijpelijk. Maatregelen binnen fase oranje hebben immers veel impact op cliënten, verwanten, vrijwilligers en onze medewerkers. Fase rood geldt zo kort mogelijk en alleen als er actuele besmettingen op de locatie zijn bij cliënten of medewerkers, dan sluiten we de locatie. Zodra het kan, schalen we meteen af naar fase oranje. Dit kan soms ook voor een deel van de locatie.

Mondkapjesplicht, ook op onze locaties

Sinds 1 december geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht voor mensen vanaf 13 jaar.  We zien onze locaties als publieke ruimtes. Dat betekent dat alle bezoekers mondkapjes dragen op de gangen en in gemeenschappelijke ruimtes. In de woonruimte van een cliënt kan het mondkapje af, we adviseren echter om het mondkapje op te houden.

Uitzonderingen voor mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt in principe ook voor mensen met een beperking. Voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, geldt een uitzondering. Het kan zowel om zichtbare als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Cliënten die geen mondkapje kunnen dragen, hebben een pasje van ons gekregen dat zij kunnen tonen aan politie, boa’s en winkelpersoneel.