Maatregelen coronavirus (laatste update 25-08)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen.

Faseplan corona

We werken met een faseplan corona. In dit faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende onderdelen van Gors. Het faseplan is een kapstok voor verder uit te werken locatieplannen, hiermee kan lokaal maatwerk worden geboden.

Code groen voor alle locaties

Voor alle locaties van Gors geldt momenteel code groen. Wat dit voor cliënten en verwanten betekent, lees je hier.

Dagbesteding

Op woonlocaties proberen we zoveel mogelijk een gevarieerde en zinvolle dagbesteding te bieden. Zo hebben we het project Thuiswerken. Dit project is opgezet door de Trajectcoaches in samenwerking met Dagbesteding en Vrije Tijd. Het is mogelijk om thuiswerk aan te vragen voor cliënten. Deze werkzaamheden zijn bedoeld voor de cliënten die zelfstandig of thuiswonend zijn en graag een zinvolle dagbesteding willen hebben. Ook voor cliënten die geen aansluiting vinden binnen het programma dat dagbesteding op de woonlocatie biedt, kan thuiswerk worden aangevraagd. Thuiswerk kan aangevraagd worden via dit formulier, het materiaal hiervoor kan dan door de cliënt, zorgregisseur of thuisbegeleider worden opgehaald op een centraal punt. Denk bij thuiswerk aan: productiewerk, knutselwerk, computerwerk of een groene activiteit.

Voor vrijetijdsbesteding voor cliënten die zelfstandig of thuis wonen kan ook er meegedacht worden door de coördinatoren Vrije Tijd en indien nodig materialen geleverd worden. Dit kan door een mail te sturen naar vrijetijdgors@gors.nl

Na een periode van dagbestedingsactiviteiten op maat in de thuissituatie/woonlocaties, streven we naar een gefaseerde opening van locaties Dagbesteding, Werken & Leren (DWL). Daarvoor is een handreiking gemaakt met handvatten aan DWL teams bij het maken van afwegingen die met de opstart van hun locatie samenhangen. Teams maken met behulp van deze handreiking een plan dat inzicht geeft in veiligheid, hygiëne, organisatie, mensen en middelen. Meer hierover lees je hier.

Maatregelen woonlocaties

Ook op onze woonlocaties zijn extra maatregelen getroffen.

1. Gezamenlijk eten met maximaal 10 cliënten
Wonen er meer cliënten op een groep, dan worden de groepen opgesplitst.

2. Cliënten met klachten eten niet met de groep mee
Cliënten die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, mogen niet mee eten met de groep.

3. Maaltijdbezorgers en leveranciers mogen niet naar binnen
Maaltijdbezorgers en leveranciers mogen niet naar binnen. Zij moeten aanbellen. Een medewerker haalt de levering op bij de voordeur/hal.

4. Opnamebeleid uit thuissituatie of ziekenhuisopname
Om te voorkomen dat het coronavirus zich gaat verspreiden, zijn we extra alert wanneer cliënten vanuit een andere omgeving terug naar een locatie komen. Bijvoorbeeld wanneer cliënten opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis of wanneer cliënten bij familie gelogeerd hebben. Vanaf nu zijn, na intake, ook weer nieuwe cliënten welkom op onze woonlocaties. Voor beide situaties hebben we een ‘opnamebeleid’ geschreven.

Overige maatregelen

Focus op begeleiding/zorg
We doen wat strikt noodzakelijk is aan directe cliëntbegeleiding/behandeling. Dat betekent tot ten minste 1 september: geen intervisie, geen scholing/cursussen en geen andere bijeenkomsten, tenzij dat noodzakelijk is vanwege de primaire begeleiding/zorg.

Thuiswerken
Kantoormedewerkers en administratieve medewerkers op locaties werken zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Vergaderingen doen we zoveel mogelijk via (beeld)bellen.

Thuisbegeleiders stemmen af met cliënt
Thuisbegeleiders stemmen samen met de cliënt af of het huisbezoek weer opgestart kan worden. Regulier waar mogelijk, aangepast waar nodig.

Hoe handelen we als een cliënt ziek is?
Als een cliënt last heeft van hoesten, benauwdheid en koorts, dan bellen we de huisarts. Deze bepaalt of testen op corona noodzakelijk is. Bij een positieve uitslag licht deze de GGD in die het verdere beleid bepaalt/instructies geeft.

Hoe medewerkers handelen bij eigen gezondheid
De zorg moet doorgaan, wel verantwoord. Alléén als er sprake is van verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (boven de 38°C) blijven medewerkers thuis. In alle andere gevallen kunnen zorgmedewerkers komen werken.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en mondkapjes) worden gebruikt bij alle zorg binnen 1,5 meter. Verder worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt als het nodig is. Bijvoorbeeld bij verpleegtechnische handelingen waarbij de protocollen voorschrijven dat er beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook worden beschermingsmiddelen gebruikt wanneer een cliënt hoest en/of niest en/of koorts heeft.

Quarantaine 
We hebben meerdere quarantaine locaties ingericht en we hebben draaiboeken klaarliggen.