“We werken multidisciplinair samen aan kwaliteit van leven”

“Werken met en voor deze doelgroep is erg fijn. Zéker bij Gors. We werken vaak interdisciplinair en het teamgevoel is groot. Dat betekent dat we echt samen zoeken naar wat we voor iemand kunnen betekenen. Vergeleken met de eerstelijnszorg is onze insteek vaak anders. Wij kijken niet alleen naar de klacht, maar vooral naar hoe iemand in zijn dagelijks functioneren kwaliteit van leven kan ervaren.”

Helen Verburg-Wiering is fysiotherapeut en bij Gors actief in het team Expertise en Behandeling (E&B). Dit team bestaat verder uit een breed scala aan disciplines, waaronder gedragsdeskundigen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, speltherapeut, consulent levensvragen en een arts Verstandelijk gehandicapten (AVG). “Natuurlijk heeft iedereen binnen dit team zijn eigen vak, maar we werken enorm fijn en heel laagdrempelig samen. We komen zeker één keer per maand samen om ervaringen te delen en zaken onderling af te stemmen. Zo weten we precies van elkaar wat we doen en wie we waarvoor kunnen inschakelen. Op deze manier samenwerken zorgt voor een prettige energie en veel positiviteit. We liggen elkaar en organiseren ook buiten het werk activiteiten. Zoals laatst, toen we een soort van teambuildingsactiviteit op het strand hebben gedaan. Zinvol, maar vooral ook supergezellig.”

Multidisciplinair overleg

Het team E&B is op alle locaties van Gors inzetbaar. Toch ziet niet iedereen alle cliënten. “Door de aard van de hulpvragen is sprake van een soort van schifting. Als ik naar mijn werk als fysiotherapeut kijk, ben ik met name betrokken bij het behandelprogramma Hersenz voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Eén van de logopedistes en de speltherapeute zien voornamelijk kinderen, terwijl de andere logopiste juist weer voornamelijk met volwassenen werkt. Zo is dat eigenlijk voor iedereen anders. Zeker als de hulpvraag complex is, is sprake van een multidisciplinair overleg. Zo werk ik binnen Hersenz samen met de cognitief behandelaar en de psychomotorisch therapeut. Ik merk dat je eigen creativiteit een boost krijgt als je met meerdere disciplines samenwerkt.”

Veel afwisseling

Helen geniet van haar werk bij Gors. Na ruim vijftien jaar actief te zijn geweest in de eerstelijnszorg vindt ze deze baan een verrijking. “Natuurlijk moet de doelgroep bij je passen, maar ik vind bijvoorbeeld het interdisciplinair werken heel fijn. Te meer omdat dit allemaal gebeurt met collega’s die als het ware onder hetzelfde dak werkzaam zijn. Verder vind ik het prettig dat ik zelf mijn agenda kan beheren en dat die behoorlijk wat afwisseling vertoont. Ik ben actief op verschillende locaties, ik behandel cliënten, individueel of in groepsverband, en heb afspraken die gaan over het geven van advies of het begeleiden van cliënten. De strakke agenda vanuit mijn werk in de eerstelijnspraktijk behoort tot het verleden.”

Een band opbouwen met cliënten

Wat in de ogen van Helen verder voor een baan binnen het team E&B spreekt, is de kans die je krijgt om een band met cliënten op te bouwen. “Neem bijvoorbeeld het behandelprogramma Hersenz. De deelnemers daaraan zie ik gedurende een heel jaar. Zo kun je een band opbouwen met mensen en ben je een tijd lang onderdeel van hun leven. Daarbij kan ik de klachten vaak niet volledig wegnemen, maar ik kan wel handvatten geven, zodat mensen vooruit kunnen in hun dagelijks leven. Het zijn vaak kleine ‘aha-momentjes’ die mijn werk hier mooi maken. Die zijn er als je bijvoorbeeld ziet dat een bepaalde uitleg of oefening daadwerkelijk ‘landt’. Als iemand daarmee aan zelfvertrouwen wint, vind ik dat bijzonder waardevol. Ik denk dat iedereen binnen het team E&B zulke momenten ervaart. Kleine stapjes maken vaak een groot verschil voor iemands kwaliteit van leven.”

Volop ontwikkelkans binnen Gors

Helen waardeert niet alleen het jonge, enthousiaste team waarin ze actief is, maar ook Gors als werkgever. “Gors is best een grote organisatie, maar door de verschillende teams blijft het allemaal heel persoonlijk. Ook als ik bij bepaalde stafafdelingen moet zijn, is het contact persoonlijk en laagdrempelig. Iedereen is erg goed benaderbaar. Ook goed geregeld is de mogelijkheid je verder te ontwikkelen. Daarin word je volop gesteund. Laatst heb ik met twee collega’s de cursus valpreventie gedaan. Dat bespreken we dan vervolgens weer binnen het team, zodat iedereen daarvan weet.”

Gevraagd: logopediste

Helen vertelt dat er momenteel binnen het team een vacature voor logopediste is. “Zo’n functiebeschrijving bevat natuurlijk allemaal eisen en wensen. Wij nodigen graag iedereen uit die affiniteit heeft met deze doelgroep (zowel kinderen als volwassenen) en energiek wil starten. Misschien match je niet 100% op de gevraagde kennis of ervaring. Voor ons is dat minder belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat dat gaandeweg wel komt. We staan als team voor je klaar.”

Gevraagd: gedragsdeskundige

Er is momenteel ook een vacature voor een gedragsdeskundige (orthopedagoog/psycholoog). Wil je meer informatie? Kijk dan hier.