Gors en Zuidwester blijven samenwerken zonder fusie

Al enige tijd onderzoeken Zuidwester en Gors de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking. Afgelopen maand zijn er gesprekken geweest tussen de bestuurders van beide zorgorganisaties. Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat men erg graag met elkaar samenwerkt en daar ook de meerwaarde van ziet. Een fusie is daarvoor niet nodig.

De bestuurlijke samenwerking wordt voortgezet op relevante gebieden om verbeteringen op inhoud te bereiken. Bestuurders Karin Smit van Gors en Angélique Koevoets van Zuidwester zeggen hierover: “Mooi resultaat van deze verkenning is de prachtige samenwerking rondom de zorg voor onze cliënten in Zeeland. Bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en specialistische ondersteuning. Dat is helemaal in lijn met de maatschappelijke opgave waar we voor staan: over de grenzen van de eigen organisatie en het eigen domein kijken, om de meest passende zorg te kunnen bieden.”