Maatregelen coronavirus (laatste update 23-08)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen en vervolgens versoepeld.

Sinds 14 juni 2021 zijn al onze locaties over op fase geel (zorgelijk/ernstig). Dit betekent dat er weer meer mogelijk is.

Bezoek ontvangen

Een gevaccineerde bewoner mag weer bezoek ontvangen. Bezoekers die negatief getest of gevaccineerd zijn, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Bezoekers die negatief getest of gevaccineerd zijn, hoeven geen mondneusmasker te dragen in de kamer of het appartement van de cliënten. Er is altijd 1,5 meter afstand mogelijk tijdens het bezoek. Vaste bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Er is bezoekersregistratie en bezoekers dienen de handen te desinfecteren bij binnenkomst.

Op bezoek gaan en logeren

Bewoners mogen bij een van de vaste bezoekers op bezoek gaan of logeren.

Dagbestedingslocaties weer verder open

De dagbestedingslocaties gaan weer verder open. Dit gebeurt veilig en verantwoord. Hierbij volgen wij de landelijke richtlijn.

Inzet vrijwilligers/stagiaires

Vrijwilligers zijn weer meer inzetbaar, evenals stagiaires.

Vakantie en daguitstapjes weer mogelijk

Het is voor cliënten weer mogelijk om op vakantie te gaan en uitstapjes te maken. Uiteraard alleen naar gebieden die de overheid kenmerkt als veilig voor niet-essentiële reizen, zie ook www.wijsopreis.nl.

Weer bezoek van de kapper, pedicure en schoonheidsspecialist

Verder mogen mensen met een contactberoep weer hun diensten aanbieden op woonlocaties. Voorbeelden hiervan zijn de pedicure, kapper en schoonheidsspecialisten. Zij doen dit met in achtneming van de geldende maatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker.

Zelftesten niet toegestaan voor cliënten

Wij volgen het advies van het RIVM. Een zelftest is niet volledig betrouwbaar. Om die reden adviseren wij cliënten een test te doen bij de GGD. Zelftests voor bezoekers volstaan wél volgens het RIVM. Bezoekers met een negatieve uitslag van een zelftest mogen een cliënt bezoeken op een woonlocatie.

Faseplan corona 

We werken met een faseplan corona. Uitgangspunt is maatwerk per cliënt. Per locatie en individu wordt gekeken wat veilig/verantwoord is en tegelijkertijd bijdraagt aan het welzijn en de bewegingsvrijheid van cliënten. Die locatie-specifieke zaken worden weer vastgelegd in het locatie-faseplan en de maatwerk-afspraken in het ondersteuningsplan in het cliëntdossier.

Hier vind je het faseplan corona.

Fase geel

De belangrijkste reden om naar fase geel over te gaan, is het teruglopend aantal besmettingen. Daarnaast zijn belangrijke factoren de hoge vaccinatiegraad onder cliënten en medewerkers en de landelijke versoepelingen. Wel vragen we iedereen alert te zijn en zich altijd aan de opgestelde richtlijnen te houden. Wat fase geel voor cliënten en verwanten betekent lees je hier (link naar handout)

Maatwerk in samenspraak met cliëntenraden
Sinds de zomer van 2020 werken we met een faseplan corona. Dit faseplan is in samenspraak met de cliëntenraden gemaakt. In het faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende onderdelen van Gors. Het faseplan is een kapstok voor de verder uitgewerkte locatiefaseplannen. Hiermee kan lokaal maatwerk worden geboden. In de locatiefaseplannen staat beschreven hoe op die locatie de maatregelen worden gehanteerd en waar eventuele uitzonderingen zijn te maken. Hiervoor kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Waarom fase geel en wanneer rood?

We zijn continue in overleg met de GGD die ons adviezen geeft gedurende de coronacrisis. Wij nemen het advies van de GGD zeer serieus maar wegen ook steeds voor onszelf af of wij het advies in verhouding vinden staan met de impact die dat heeft op cliënten. De keuze maken wij uiteindelijk zelf, het advies van de GGD is daarin wel zwaarwegend. Het dilemma waar wij telkens mee te maken hebben is dat wij aan de ene kant cliënten willen beschermen en verspreiding van het coronavirus willen voorkomen en aan de andere kant het welzijn zo min mogelijk willen aantasten door beperkingen. Binnen fase geel mag meer, maar nemen we ook nog maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Fase rood geldt zo kort mogelijk en alleen als er actuele besmettingen op de locatie zijn bij cliënten of medewerkers, dan sluiten we de locatie. Zodra het kan, schalen we meteen af naar fase geel.

Mondkapjesplicht

Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden geldt er een mondkapjesplicht. Deze regel geldt bij intensieve ADL-zorg of bij het passeren in kleine ruimtes of smalle gangen.