Maatregelen coronavirus (laatste update 28-09)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen en vervolgens versoepeld.

Sinds 14 juni 2021 zijn al onze locaties over op fase geel (zorgelijk/ernstig). Dit betekent dat er weer meer mogelijk is. De basisregels (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen en goed ventileren) blijven gelden. Ook adviseren wij 1,5 meter afstand te houden. Dit is echter niet verplicht. Medewerkers blijven mondkapjes dragen bij zorg binnen 1,5 meter.

CoronaCheck-app

Op sommige van onze dagbestedingslocaties, mogen gasten alleen binnen als zij de CoronaCheck-app kunnen laten zien of een negatieve test kunnen laten zien.

Faseplan corona 

We werken met een faseplan corona. Uitgangspunt is maatwerk per cliënt. Per locatie en individu wordt gekeken wat veilig/verantwoord is en tegelijkertijd bijdraagt aan het welzijn en de bewegingsvrijheid van cliënten. Die locatie-specifieke zaken worden weer vastgelegd in het locatie-faseplan en de maatwerk-afspraken in het ondersteuningsplan in het cliëntdossier.

Hier vind je het faseplan corona.

Fase geel

De belangrijkste reden om naar fase geel over te gaan, is het teruglopend aantal besmettingen. Daarnaast zijn belangrijke factoren de hoge vaccinatiegraad onder cliënten en medewerkers en de landelijke versoepelingen. Wel vragen we iedereen alert te zijn en zich altijd aan de opgestelde richtlijnen te houden. Wat fase geel voor cliënten en verwanten betekent lees je hier (link naar handout)

Maatwerk in samenspraak met cliëntenraden
Sinds de zomer van 2020 werken we met een faseplan corona. Dit faseplan is in samenspraak met de cliëntenraden gemaakt. In het faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende onderdelen van Gors. Het faseplan is een kapstok voor de verder uitgewerkte locatiefaseplannen. Hiermee kan lokaal maatwerk worden geboden. In de locatiefaseplannen staat beschreven hoe op die locatie de maatregelen worden gehanteerd en waar eventuele uitzonderingen zijn te maken. Hiervoor kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Waarom fase geel en wanneer rood?

We zijn continue in overleg met de GGD die ons adviezen geeft gedurende de coronacrisis. Wij nemen het advies van de GGD zeer serieus maar wegen ook steeds voor onszelf af of wij het advies in verhouding vinden staan met de impact die dat heeft op cliënten. De keuze maken wij uiteindelijk zelf, het advies van de GGD is daarin wel zwaarwegend. Het dilemma waar wij telkens mee te maken hebben is dat wij aan de ene kant cliënten willen beschermen en verspreiding van het coronavirus willen voorkomen en aan de andere kant het welzijn zo min mogelijk willen aantasten door beperkingen. Binnen fase geel mag meer, maar nemen we ook nog maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Fase rood geldt zo kort mogelijk en alleen als er actuele besmettingen op de locatie zijn bij cliënten of medewerkers, dan sluiten we de locatie. Zodra het kan, schalen we meteen af naar fase geel.