Maatregelen coronavirus (laatste update 23-05)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen.

Basisregels

De basisregels van de overheid helpen aantoonbaar om besmettingen te voorkomen. Deze basisregels gelden voor iedereen; gevaccineerd en ongevaccineerd.

  • Heeft u corona-gerelateerde klachten, kom niet naar locatie maar blijf thuis en doe een zelftest.
  • Op alle locaties handen wassen bij binnenkomst.
  • Geen handen schudden.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Zorgen voor regelmatig frisse lucht in de binnenruimte.

Extra maatregelen gehandicaptenzorg

  • Medewerkers dragen alleen nog een mondkapje als de situatie daarom vraagt. Hierbij wordt gekeken naar de gezondheid en wensen van cliënten.

Tweede booster cliënten 

Zodra er meer bekend is over de tweede booster, wordt dit hier gecommuniceerd.

Maatwerkafspraken voor cliënten met een hoger risico

Medewerkers handelen volgens de vastgestelde protocollen. Echter, wanneer een cliënt een hoger risico loopt op een besmetting óf in geval van een besmetting een extra risico loopt, worden maatwerkafspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier.