Online leren met de Kennisbank

Onder het motto “Plezier in leren en ontwikkelen” biedt onze brancheorganisatie VGN de ‘Academie voor Zelfstandigheid’. Met als doel het verbeteren van vaardigheden en kennis van mensen, van 18 jaar en ouder, voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Eén van de middelen die zij daarvoor inzetten is een online leerplatform met de naam “Kennisbank”. Gors is één van de aangesloten partners die hiervan sinds 2023 gebruik maakt voor haar cliënten. Voortdurend brengen we de Kennisbank onder de aandacht onder medewerkers, cliënten en hun verwanten. Zodat cliënten de bij hun leervraag passende inhoud kunnen gaan gebruiken. En zich daardoor (verder) ontwikkelen. Team Leren kan op verzoek langskomen bij teams om uitleg over de Kennisbank te geven, vragen te beantwoorden, etc.

Wat is er te vinden op de Kennisbank?

De Kennisbank is een website met trainingen. Een training bestaat uit informatie, filmpjes en oefeningen. Alles wordt eenvoudig uitgelegd, ook kun je de voorleesknop gebruiken. Er staan momenteel meer dan 100 trainingen op de Kennisbank. Voorbeelden zijn: Gezond eten, Omgaan met geld, Huishoudelijk werk, Voor jezelf opkomen.

Hoe werkt de Kennisbank?

De kennisbank bestaat naast de cursussen en het uitlenen van spullen, dat team Leren binnen Gors al jaren biedt. Alle mensen die door Gors worden begeleid, kunnen oneindig gebruik maken van het aanbod/de content op de Kennisbank. Een cliënt kan team Leren via leren@gors.nl laten weten dat hij/zij wil leren met de Kennisbank. Daarna is er persoonlijk contact om de leervraag verder te ontdekken. En om te kijken wat iemand nodig heeft om te leren. Dan krijgt hij/zij een e-mail met een inlog voor de Kennisbank. Verdere communicatie en leerbegeleiding met Leren verloopt via telefoon of e-mail. Met een account heb je altijd toegang tot het hele platform, tot alle content dus. De tip is dus: benut dat wat je nodig hebt. Voor de begeleider is er een andere ‘ingang’ tot de Kennisbank waarop trainershandleidingen zijn te vinden. Medewerkers kunnen de Kennisbank zien als een extra onderdeel in hun ‘begeleiders-toolkit’.

Meer weten?
Kijk op www.gors.nl/kennisbank of neem direct contact op met team Leren via leren@gors.nl of via (0113) 27 33 33.