‘We maken praten over relaties, intimiteit en seksualiteit graag iets gemakkelijker’

Praten over relaties, seksualiteit en intimiteit vinden veel mensen moeilijk. Dat kan ook gelden voor  de begeleiders en cliënten bij Gors. En dat terwijl het onderwerpen zijn, die voor velen net zo bij het leven horen als eten, drinken en slapen. Hoewel erover praten moeilijk is, roepen relaties, intimiteit en seksualiteit vaak wel de nodige vragen op. Het taakteam Relaties, Intimiteit & Seksualiteit (RIS) van Gors is er om begeleiders en cliënten daarbij te helpen. “We denken mee, geven advies en hebben tal van materialen beschikbaar, die aansluiten bij het onderwerp. Zo versterken we de teams.”

Rachael Paulissen is bij Gors actief als thuisbegeleider. Daarnaast maakt zij samen met enkele andere begeleiders en een gedragsdeskundige deel uit van het taakteam RIS. “Ik vind het een interessant en ook belangrijk onderwerp en heb weinig moeite om erover te praten met cliënten. Om die reden vind ik het leuk om me, naast mijn reguliere werk, op deze manier in te zetten voor cliënten en hun begeleiders.”

Bereikbaar voor vragen

Begeleiders nemen regelmatig contact op met het taakteam als zij vastlopen in de begeleiding van een cliënt. Rachael vertelt dat het eerste contact veelal per e-mail is. “Vaak start het met een open vraag en is het de gedragsdeskundige die doorvraagt om de vraagstelling iets concreter te maken. Als taakteam komen we ongeveer iedere twee maanden samen en dan bespreken we alle voorkomende vragen. Afhankelijk van de vraag, antwoorden we per e-mail of persoonlijk. Soms sluiten we aan bij een teamoverleg.” Ook kunnen cliënten zelf contact opnemen. De data en tijden hiervoor zijn terug te vinden op het sociale intranet Mijn Gors en in de cliëntennieuwsbrief van Gors.

Van materialen, boeken tot speeltjes en meer

De vragen waarmee cliënten en begeleiders komen, variëren. Rachael legt uit dat dit mede afhankelijk is van de doelgroep, want iedere doelgroep maakt op een andere manier een seksuele ontwikkeling door. Het kan ook een vraag zijn rondom vriendschap. “Het is bij de adviezen natuurlijk belangrijk om rekening te houden met het niveau van de cliënt. Soms gaat in de vraag alleen de behoefte schuil om samen met iemand hand in hand op de bank te zitten. Het komt ook voor dat we teams ondersteunen zodat zij cliënten goed kunnen uitleggen hoe belangrijk persoonlijke verzorging is. Maar natuurlijk kunnen cliënten ook daadwerkelijk meer willen. In dat geval kunnen we teams helpen cliënten te begeleiden bij een gezonde seksuele ontwikkeling, met zichzelf of met een ander. We kunnen verder teams ook helpen bij het cliënten adviseren over voorbehoedsmiddelen of hoe zij voorbeelden kunnen tonen van sekspeeltjes, die cliënten vervolgens zelf kunnen kopen.” De methode waarmee het taakteam werkt, heet Lief, Lijf & Leven. Op de bijbehorende website is veel informatie te vinden, voor zowel cliënten als begeleiders. Verder zijn er tal van voorlichtingsboeken beschikbaar en materiaal waarmee begeleiders met cliënten in gesprek kunnen gaan, zoals ‘Een doos vol gevoelens’ en ‘Vrienden & Vrijen’.

Cursus voor begeleiders

Om het taboe op het onderwerp te verminderen en het ongemak bij begeleiders weg te nemen, organiseert het taakteam ook 2-jaarlijks een cursus. “We gaan dan in op een normale seksuele ontwikkeling en leggen uit hoe die ontwikkeling bij de verschillende doelgroepen verloopt. Ook besteden we aandacht aan de manier waarop je cliënten het best kunt begeleiden.”

Hulp bij daten

Een mooi voorbeeld van wat het taakteam kan doen, vormen de twee cliënten die inmiddels een relatie hebben. Rachael vertelt dat zij daarbij ondersteund worden door een begeleider. “We merkten dat zelfs het vragen van verkering moeilijk kan zijn, evenals het tonen van gevoelens. Eerst hebben we hen geholpen bij het daten en nu nog worden deze cliënten begeleid in hun relatie.”

Nu niet zwanger

Binnen het taakteam hebben de verschillende teamleden ook nog eigen aandachtsgebieden. Zo begeleidt Eef de Nooijer cliënten bij het daten en is Rachael actief met ‘Nu niet zwanger’, een landelijk project van de GGD. “Door in gesprek te gaan over seksuele contacten, voorbehoedsmiddelen en een eventuele kinderwens, proberen we op deze manier ongewenste zwangerschappen te voorkomen.”

Meer weten over het taakteam seksualiteit & intimiteit? Neem dan contact op via: taakteamseksualiteit@gors.nl. Ben je cliënt en wil je een vraag stellen aan het taakteam? Benut dan de telefonische spreekuren. De dagen/tijden en het telefoonnummer vind je in de cliëntennieuwsbrief.