Cliënten zijn gezellig en ontspannen na onze Triple-C training

“Ik merk dat de cliënten meer ontspannen en gezelliger aanwezig zijn dan voorheen. Toen bleven ze eigenlijk best vaak op hun appartement, terwijl we ze nu regelmatig in de huiskamer zien. Dat is een positieve ontwikkeling na onze Triple-C training.” Cathy van de Pas, begeleider 4 bij de Populierenstraat in Goes is blij met de veranderingen die Triple-C teweegbrengt. “Het positieve effect op cliënten vind ik belangrijk, maar leuk is ook dat je als begeleider steeds uitgedaagd wordt om verder te kijken dan de eerste vraag die iemand stelt.”

Een mooi voorbeeld daarvan is de cliënt die aangaf niet meer in bed te willen slapen, maar uitsluitend nog in haar rolstoel. “Vroeger zou je daar misschien snel aan hebben toegegeven. Nu kijken we verder en zoeken we naar de behoefte achter de vraag. Zo kwamen we erachter dat de cliënt bang was voor ademhalingsproblemen in bed. Als je dat helder hebt, kun je pas écht aan een goede oplossing werken.”

Meerwaarde Triple-C

Die andere kijk op cliënten is in de ogen van Cathy wel de belangrijkste meerwaarde van Triple-C. Daardoor is op de Populierenstraat al een aantal veranderingen doorgevoerd. “We hebben nadrukkelijk oog gekregen voor een zinvolle dagbesteding voor de cliënten. We organiseren verschillende activiteiten in de ochtend en het boodschappen doen hebben we veranderd. Zo deden de begeleiders vroeger de boodschappen voor de cliënten. Daar zijn we mee gestopt. We zorgen er nu voor dat de cliënten, samen of alleen, minstens één keer per week meegaan met het boodschappen doen. Verder hebben we afgesproken dat we op zondag samen koken met een cliënt en daarvoor ook samen de boodschappen doen. Zo kan iedereen veel meer het normale leven ervaren. Je merkt echt dat cliënten daardoor gezelliger en meer ontspannen worden.”

In gesprek gaan

Een ander voorbeeld is de cliënt die agressief gedrag kan vertonen zodra de spanning oploopt. “Naar aanleiding van Triple-C gaan we nu meer in gesprek. Voorheen adviseerden we hem om even naar zijn appartement te gaan om rustig te worden. Nu vragen we wat we voor hem kunnen doen om de spanning weg te halen. Hierdoor hoeft de cliënt niet weg, maar kan hij in de gemeenschappelijke ruimte blijven.”

Driehoek

Volgens Cathy is er aan de samenwerking binnen het team niet veel veranderd. “We vormden al een hecht team en dat doen we ook nu met Triple-C. We hebben sinds kort een nieuwe collega en een leerling. Voor hen is het lastig, omdat zij nog niet bekend zijn met deze nieuwe zorgvisie.” Aan de nieuwe structuur met het driehoekgesprek tussen coördinerend begeleider, gedragsdeskundige en manager moet Cathy nog wennen. “Vooral omdat het nog niet helemaal duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het lijkt alsof zaken nu veel meer via via gaan, dan voorheen. Ik verwacht dat dat in de loop van de tijd wel zal groeien en duidelijker worden.”

Aansluiten bij behoeften

Cathy is om die reden optimistisch. Zij heeft, samen met het team, Triple-C omarmd. “We hebben echt goede stappen gezet op het gebied van de daginvulling van de cliënten. Natuurlijk vergt Triple-C continu onze aandacht en is het uitdagend om steeds verder te kijken naar de onderliggende reden van een vraag of bepaald gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat dit nodig is, omdat we daarmee nog beter aansluiten bij de behoeften van de cliënten.”

Meer weten over Triple-C? Klik hier voor meer info.

Alles over werken bij Gors waaronder onze vacatures vind je hier: www.werkenbijGors.nl