‘Ervaringsdeskundigen versterken mensen én organisaties’

“Het Team Ervaringsdeskundigen (TED) is belangrijk voor Gors. Ik ben overtuigd van de meerwaarde. Om die reden investeren we tijd, geld en energie in TED. Als organisatie winnen we erbij als ervaringsdeskundigen kritisch meekijken en vanuit hun persoonlijke ervaring meepraten. Maar misschien nog belangrijker is dat door hun inzet de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking versterkt wordt.”

Andrea Klap, bestuurder bij Gors, windt er geen doekjes om: ze is trots op TED en meer specifiek op Dimitri, Duncan, Menzo-Jan, Erica en Patricia. Zij vormenMenu Gors nieuws samen al jarenlang hét gezicht van TED. “Ga er maar aan staan”, aldus Andrea. “Ik vind het superknap dat zij in staat zijn hun eigen privéverhaal te delen met anderen, zodat anderen van hún ervaringen kunnen leren. Voor een groep zo’n impactvol verhaal doen, vinden heel veel mensen lastig. Zij doen het, en ja, daar ben ik hartstikke trots op.”

Opleiding Ervaringsdeskundigheid

De TED-leden hebben weliswaar alle vijf een licht verstandelijke beperking, maar hun deskundigheidsgebieden variëren. Deze lopen uiteen van alcohol- en drugsgebruik en slechte relaties tot psychose, bindingsangst, pesten en verhuizen. Vanzelfsprekend is een slechte ervaring niet voldoende om ervaringsdeskundige te worden. Je moet er ook over kunnen én willen praten. “Gors maakt deel uit van het Consortium Ervaringsdeskundigen, evenals tien andere zorgorganisaties, CZ Zorgkantoor en Fontys Hogeschool. Dimitri, Duncan, Menzo-Jan, Erica en Patricia hebben alle vijf de opleiding gevolgd aan de Fontys Hogeschool, die door het consortium is ontwikkeld. Daar hebben ze geleerd om hun eigen ervaringen zo in te zetten, dat ze anderen kunnen helpen. Dat is waardevol voor henzelf, maar zeker ook voor andere cliënten. Bovendien, ons TED wordt regelmatig uitgenodigd op scholen. Daar delen ze hun ervaringen met toekomstige zorgverleners. En ook UWV deed laatst een beroep op TED, teneinde beter begrip te hebben voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.”

Beter aansluiten van zorg of dienstverlening

Volgens Andrea dragen deze bijeenkomsten niet alleen bij aan een beter begrip, maar ook aan een betere zorg of dienstverlening. “Als je meer begrip hebt voor en meer kennis hebt van een specifieke doelgroep, kun je daar je zorg of dienstverlening veel beter op aansluiten. Om die reden ben ik ervan overtuigd dat daarmee de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking versterkt wordt. Als mensen daardoor anders naar cliënten gaan kijken, beschouw ik dat als pure winst.” Andrea benadrukt dat binnen Gors ook regelmatig overlegd wordt met het TED. “TED is nadrukkelijk geen medezeggenschapsraad, ze praten mee vanuit hun ervaring. Recent hebben we bijvoorbeeld ons jaarlijkse Kwaliteitsrapport besproken. Zij beoordelen dan onder andere of de communicatie begrijpelijk is en of we cliënten op de juiste manier aanspreken.”

Nieuwe lichting ervaringsdeskundigen met NAH

Juist omdat de ervaringen met TED zo positief zijn, heeft Gors besloten om ook voor een andere doelgroep ervaringsdeskundigen op te leiden, namelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Momenteel worden veertien mensen met NAH opgeleid. Dat gebeurt intern, omdat zij sneller vermoeid en overprikkeld raken. “Ik denk dat het heel waardevol is om met deze ervaringsdeskundigen samen te werken. NAH is iets wat ieder mens plotseling kan overkomen, bijvoorbeeld door een ongeval of een herseninfarct. Dat vind ik persoonlijk een confronterende gedachte. De impact van NAH is enorm. Na hun opleiding kunnen deze mensen met name lotgenoten en zorgverleners met hun ervaringen een steuntje in de rug bieden.”

Meer informatie over dit TED lees je op deze pagina.