‘De bewoners zijn gezelligheidsdieren en voor veel dingen in’

Karaoke, zwemmen, sjoelen en samen koken: het zijn maar een paar reacties op de vraag waaraan bewoners van de Valckeslotlaan in Goes behoefte hebben. Coördinerend begeleider Patrick Peters vertelt dat hij en zijn collega’s onlangs deze inventarisatie hebben gedaan. Niet vanwege de Triple-C scholing, wél vanuit de Triple-C gedachte. “We hebben zelf de scholing nog niet gehad. Los daarvan zochten we zelf naar manieren om het nog leuker te maken voor de bewoners.”

In het appartementencomplex aan de Valckeslotlaan wonen volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking, verdeeld over drie clusters: blauw, paars en bruin. Patrick is coördinerend begeleider van het cluster Blauw. “Tot voor kort deden we eigenlijk veel activiteiten met alle clusters samen. De bewoners hier zijn echte gezelligheidsdieren en zijn voor veel dingen in. Fietsen, wandelen, spelletjes; de bewoners zijn voor veel dingen te porren. Om wat gerichter te kunnen inspelen op individuele behoeften, hebben we besloten om meer per cluster te doen. Logisch eigenlijk, je onderneemt zelf thuis ook leuke dingen, dus daaraan hebben deze bewoners ook behoefte.”

Behoeften bewoners vormen de nieuwe leidraad

Patrick vertelt dat de inventarisatie aantoont dat iedere bewoner andere wensen en voorkeuren heeft. Ook hier geldt: zoveel mensen, zoveel wensen. Maar door deze in kaart te brengen, kan daar wel beter op worden ingespeeld. “Voorheen was het vaak zo dat we in een verloren uurtje vroegen wie er zin had om mee te gaan wandelen of fietsen. Als zo’n mogelijkheid zich voordeed, grepen we die aan. Nu draaien we het om. We gaan veel meer uit van de behoefte van de bewoner(s) en kijken we hoe we daarin kunnen voorzien. Met andere woorden, is het haalbaar en zo ja, hoe kunnen we dat inplannen? Zo heeft een aantal bewoners aangegeven graag te willen (leren) koken. Daarom zijn we dus nu bezig met het opzetten van een wekelijks kookclubje. Leuk is ook dat de bewoners zijn gaan sporten. Iedere maandagavond gaat een groep van 15 mensen naar het activiteitencentrum hier vlakbij.”

Meer welzijn en woongenot

Volgens Patrick dragen zulke activiteiten zeker bij aan het welzijn en woongenot van de bewoners. “Ik merk dat ze het erg waarderen.” Mooi is ook het voorbeeld van het uitstapje dat het cluster Blauw vorig jaar maakte. Toen ging de hele club twee dagen op reis, met een heuse hotelovernachting in Burgh-Haamstede. “Je snapt, dat vond iedereen geweldig! We waren nog maar net terug of we kregen de vraag om dit jaar weer te gaan en dan het liefst een nachtje langer. Ik maak daaruit op dat bewoners die extra activiteiten erg op prijs stellen en dat geeft veel voldoening.”

Meer weten over Triple-C, onze kijk op zorg en ondersteuning? Klik hier.

Wil je net als Patrick bij Gors werken als (coördinerend) begeleider en écht voorzien in de behoefte van bewoners? Kijk op www.werkenbijGors.nl