Connexxion neemt deel TCR over

Zojuist is formeel bevestigd dat vervoersbedrijf Connexxion een deel van TCR overneemt. Hiermee is het vervoer van mensen die door Gors worden ondersteund definitief gegarandeerd. Connexxion neemt vanaf maandag 24 februari 2020 zelf de ritten voor Gors op Walcheren en in de Oosterschelderegio voor haar rekening, zoveel mogelijk met behoud van chauffeurs van TCR. Wel schakelt men zo veel mogelijk eigen Connexxion voertuigen in. Voor regio Zeeuws-Vlaanderen schakelt men ATAX in. Het huidig ritpatroon blijft zoveel mogelijk ongewijzigd. Indien hier veranderingen in worden aangebracht worden direct betrokkenen hierover geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Afdeling planning blijft telefonisch bereikbaar via 088 – 625 54 00. Het e-mailadres gors@connexxion.nl blijft ook bestaan. Klachten over uitvoering kunnen nog steeds gemeld worden via gors@connexxion.nl en cc aan vervoer@gors.nl.

Gors is tevreden met deze keuze en stuurt erop aan dat er zo min mogelijk hinder wordt ondervonden.