Nog geen zorgen om betalingsuitstel TCR

Met vervoersbedrijf Connexxion hebben wij een overeenkomst. Vorig jaar mei heeft Connexxion besloten een groot deel van het rittenschema uit te besteden aan vervoersbedrijf TCR. Tussen woon- en dagbestedingslocaties vervoert TCR een groot deel van de cliënten die wij ondersteunen.

Uitstel van betaling voor TCR

TCR heeft vorige week uitstel van betaling aangevraagd. Afgelopen weekend werden ook wij hierover geïnformeerd. Direct nadat wij het bericht ontvingen, hebben we contact gehad met onze contractmanager bij Connexxion over deze ontstane situatie. Op bestuurlijk niveau volgen wij deze ontwikkelingen uiteraard op de voet.

Connexxion garandeert voortzetting en nakoming vervoersovereenkomst

We hebben Connexxion gevraagd wat zij gaan doen wanneer het definitief mis gaat bij TCR. Connexxion is namelijk verantwoordelijk voor het vervoer. Connexxion liet ons weten dat wij ons over de continuïteit geen zorgen hoeven te maken. Wij hebben hen per brief om garanties gevraagd. Connexxion garandeert de voortzetting en nakoming van de vervoersovereenkomst. Connexxion is in contact met de bewindvoerder en heeft tot op heden geen signalen ontvangen waaruit zou blijken dat de uitvoering van de vervoersovereenkomst in gevaar komt. Mocht de situatie ontstaan dat TCR het vervoer niet kan continueren dan overweegt Connexxion het vervoer zelf uit te gaan voeren. Indien zij in dat geval ervoor kiezen om met een andere onderaannemer in zee te gaan, zullen zij dat tijdig met ons afstemmen.

Meer weten?

Wij houden u uiteraard zoveel mogelijk op de hoogte over deze situatie. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via (0113) 273 333 of vervoer@gors.nl.