Subsidie voor project Medisch Specialistische Zorg

Op donderdag 3 juni 2021 kregen we goed nieuws!

Het project Medisch Specialistische Zorg van Gors, Tragel en Zuidwester is één van de projecten die 50.000 euro subsidie heeft gekregen van de Provincie Zeeland om de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt aan te pakken. Met dit project willen we één Zeeuwse gezamenlijke behandeldienst organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiermee wordt het werk voor AVG-artsen (in opleiding) aantrekkelijker, wordt er meer  samengewerkt en kunnen artsen uit meerdere organisaties worden ingezet. Door meer samenwerking in dit plan kunnen artsen bij meerdere organisatie worden ingezet.

Gors-bestuurder Andrea Klap: “De 50.000 euro is niet genoeg, maar wel een prachtige zet in de goede richting. Het geld zal vooral gebruikt worden om mensen in te huren die dit plan kunnen uitvoeren.”

Je leest hier meer over het project.