‘“Gors is wel een heel
bijzondere werkgever…”

Sarienke Jansen-Vos