Samenwerking gehandicaptenzorg Zeeland

Op donderdag 9 februari tekenden Peter van Wijk, Raad van Bestuur Arduin, Karin Smit, Raad van Bestuur Gors, Hans Waardenburg, Raad van Bestuur Zuidwester en Guus Bannenberg, Raad van Bestuur Tragel Zorg een intentieverklaring. Met deze intentieverklaring geven de vier stichtingen aan kennis en expertise te willen bundelen om zo met elkaar samen te werken aan kwalitatief goede medische zorg voor mensen met een beperking in Zeeland.

Goed functionerend netwerk

Tragel Zorg, Gors, Zuidwester en Arduin bieden allen zorg voor mensen met een beperking aan in (onder andere) Zeeland. Met elkaar willen ze een goed functionerend netwerk opzetten met daarin professionals die medische zorg bieden aan mensen met een beperking. De medische zorg moet altijd beschikbaar en makkelijk toegankelijk zijn voor (toekomstige) cliënten. Door middel van deze samenwerking willen de stichtingen de zorg in Zeeland op een hoger niveau brengen en houden.

Delen elkaars visie

De vier partijen ontmoeten elkaar periodiek. Zowel op bestuurlijk als op inhoudelijk niveau delen zij elkaars visie. De komende periode wordt gebruikt om te bespreken en te onderzoeken hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen, denk hierbij aan de inzet van schaars beschikbare medische expertises als de Artsen Verstandelijke Gehandicapten en de gezondheidszorg psychologen en het garanderen van 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid.