Dagbesteding naar oude Lidl tijdens herontwikkeling Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee

De huidige locatie Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee wordt herontwikkeld. Waar nu op deze locatie uitsluitend ruimte is voor dagbesteding, zal de nieuwe locatie vanaf begin 2024 bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. In het nieuwe gebouw komen cliënten voor hun dagelijkse werkzaamheden en activiteiten. De focus voor wonen zal hier voornamelijk liggen op de ouder wordende cliënten en cliënten met een verstandelijke beperking die een intensieve zorgvraag hebben op het gebied van lichamelijke-, cognitieve ondersteuning en gedragsregulering.

De voorbereiding en planning heeft een kleine vertraging opgelopen omdat tijdens het ecologisch onderzoek in de directe nabijheid een beschermde vleermuissoort is aangetroffen. Er zijn nestkasten opgehangen waar de vleermuis een periode aan moet wennen. Begin 2023 zal worden verhuisd naar de tijdelijke huisvesting voor dagbesteding in de voormalige Lidl-supermarkt in Zierikzee aan de Schelphoekstraat 1. De voorbereidingen om dit pand geschikt te maken voor de tijdelijke dagbesteding worden momenteel getroffen. De sloop van het huidige Brugzicht wordt in de eerste maanden van 2023 voorbereid en zal in het voorjaar van 2023 starten. De nieuwbouw wordt naar verwachting opgeleverd in de zomer van 2024.

Kijk hier voor meer informatie.