Herontwikkeling Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee

De huidige locatie Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee wordt herontwikkeld. Waar nu op deze locatie uitsluitend ruimte is voor dagbesteding, zal de nieuwe locatie vanaf begin 2024 bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. In het nieuwe gebouw komen cliënten voor hun dagelijkse werkzaamheden en activiteiten. De focus voor wonen zal hier voornamelijk liggen op de ouder wordende cliënten en cliënten met een verstandelijke beperking die een intensieve zorgvraag hebben op het gebied van lichamelijke-, cognitieve ondersteuning en gedragsregulering.

Kijk hier voor meer informatie.