Samen Voor Zin Xandra de Hoog

Website voor Samen voor zin(geving)

Samen voor zin is een Zeeuws samenwerkingsproject van Arduin, Gors, Philadelphia, Tragel en de Raad van Kerken in Zeeland. Op 8 december 2016 ondertekende de organisaties een overeenkomst voor gezamenlijke geestelijke verzorging voor mensen met een beperking in Zeeland.

De website
Nu, een jaar later, heeft Samen voor zin een eigen website gestart, www.samenvoorzin.nl. De website is voor iedereen toegankelijk. Voor mensen met een beperking en voor alle mensen die bij hen betrokken zijn. De site blijft actueel met nieuws, een discussievraag, een blog en informatie over evenementen.

Activiteiten
Voor Samen voor zin zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam. Ze ondersteunen cliënten bij levensvragen, bijvoorbeeld doordat er iemand in hun omgeving is overleden. Maar ze denken ook mee met begeleiders over het omgaan met levensvragen van cliënten.
Daarnaast organiseren de geestelijk verzorgers activiteiten die op zingeving zijn gericht.

Een voorbeeld daarvan was de stage ‘prokkelen in de kerk’. Daarbij liepen mensen met een beperking een dagdeel mee met een predikant, pastoor of pastoraal werker. Zo ervoeren zij wat dat vak inhoudt.

Een ander voorbeeld is een snoezelviering. Dat is een belevingsviering voor een groep mensen met een ernstig meervoudige beperking. Dat gebeurt onder andere op 13 december in de dorpskerk in Biggekerke. Er is live muziek, er wordt veel gezongen, het kerstverhaal wordt beleefd door aan knuffelschapen te voelen, door dat ‘engelen’ met lichtjes rondgaan, en er is het kindje Jezus in een houten mandje.  Aan de viering doen ook kinderen van de school van Biggekerke mee, verkleed als herder of engel.

Voor meer informatie kijk dan op www.samenvoorzin.nl.