We leggen onze (ambitie)kaarten op tafel!

We leggen onze (ambitie)kaarten op tafel!

Iedereen mag weten waar we voor staan en wat we gaan doen. Vanuit dat principe kiezen we ervoor om over onze toekomstplannen “onze kaarten op tafel te leggen”. Ambitiekaarten welteverstaan. Op deze A4 kaarten staan onze toekomstplannen per ambitie beschreven.

Naast aanleiding en doelen, info over wat we inmiddels hebben bereikt en wat we gaan doen. Ook zijn de benodigde zaken, principes en samenwerkingsverbanden beschreven. Een houvast voor alle betrokkenen bij onze organisatie en voor iedereen die meer wil weten over onze toekomst!

Van onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen

De zorg is volop in beweging en er zijn veranderende behoeften van onze doelgroepen. Daarom hebben we in 2016 op basis van verschillende onderzoeken een nieuwe strategisch beleid geschreven, onderdeel daarvan zijn onze 5 ambities. De introductie van de ambities bestond uit o.a. een leuk kwartetspel. Afgelopen jaar hebben we vooral gewerkt aan het uitwerken van de ambities in projectplannen en concrete acties, innovaties en ontwikkelingen. Nu presenteren we graag de status van de ambities!

Benieuwd naar onze ambities?

Klik hieronder voor de pdf’s van de verschillende ambitiekaarten.

NAH-specialist
De ouder wordende cliënt
Innovatieve dagbesteding en arbeidsreintegratie
Specialistische thuisbegeleiding (LVB+)
Profilering expertise en cursusaanbod
Alle ambities op een rij

Wilt u graag een gedrukt exemplaar van één of meerdere kwartetkaarten? Meld het via info@gors.nl of (0113) 273 333 o.v.v. een volledige naam en adres. U krijgt deze dan gratis thuisgestuurd.