Uitwisselen van kennis en ervaring is belangrijk

“Je kunt het verpleegkundig team vergelijken met een team in de wijkverpleging: iedereen werkt op verschillende locaties, maar er wordt wel nauw samengewerkt. Dat doen we binnen Gors ook. En met reden: we vinden het belangrijk dat de verpleegkundigen 4 en 6 breed en flexibel inzetbaar zijn op verschillende locaties. Bovendien, de zorg wordt steeds complexer. Het is goed om binnen het team kennis en ervaring uit te wisselen.”

Ron Szarafinski is manager ouderen. Hij is enthousiast over het verpleegkundig team en constateert dat de verpleegkundigen elkaar, zéker tijdens de verschillende coronagolven, goed wisten te vinden. “Corona dwong in feite een goede samenwerking tussen verpleegkundigen 4 en 6 af. Er moest nu eenmaal een goede afstemming zijn, bijvoorbeeld rondom de contacten met de GGD, het testen, de terugkoppeling aan de teams en de afstemming met de verschillende locaties. Ik heb veel waardering voor de manier waarop dit door iedereen is opgepakt. Er is op dat punt veel bereikt.”

Deskundigheidsbevordering

Ron vertelt dat de verpleegkundigen ook een belangrijke rol spelen in de deskundigheidsbevordering van de begeleiders. “We hebben besloten om de begeleiders te scholen in verpleegtechnische handelingen. De reden daarvoor is dat we minder ‘vreemde’ gezichten willen inschakelen bij de zorg rond cliënten. In plaats van de thuiszorg te vragen voor handelingen als een insulinepomp of sondevoeding aansluiten, leren we de begeleiders dit te doen. Ook voor de begeleiders heeft dit meerwaarde. Zij kunnen nu hun eigen dagritme volgen, zonder te moeten wachten op een verzorgende van de thuiszorg.” De scholing van de medewerkers ligt bij de verpleegkundigen. “De verpleegkundige 6 schoolt de begeleiders in theoretische kennis en de verpleegkundigen 4 verzorgen de bekwaam- en bevoegdheidstoetsen.”

Deskundig en professioneel team

Ron constateert dat er inmiddels een deskundig en professioneel team staat, maar natuurlijk ziet hij nog kansen voor verbetering. Zo denkt hij dat er qua samenwerking nog wat te winnen is. “Ik denk dat er onderling nog meer kennis kan worden gedeeld. We hebben verpleegkundigen die hier al langere tijd werken en enkele relatief jonge verpleegkundigen. Uitwisseling van hun kennis en ervaring vind ik belangrijk. Dat kan gedurende het teamoverleg, maar ook in de vorm van intervisie. Het is goed dat de verpleegkundigen openstaan voor elkaars deskundigheid. Dat komt de zorg voor de cliënten ten goede.”