Tijdelijk 2e bestuurder

Onze bestuurder Karin Smit is de komende periode slechts gedeeltelijk inzetbaar. Zij is in overleg met de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat het gewenst is tijdelijk een interim bestuurder naast haar aan te stellen. Deze tijdelijke functie wordt per 1 april 2020 vervuld door Andrea Klap. Andrea is al werkzaam bij ons als manager. Vooralsnog is gekozen voor de periode van een half jaar met mogelijkheid tot verdere verlenging.

Andrea neemt een aantal taken van Karin over. Ook in samenwerkingsverbanden, waaronder het dagelijks bestuur van Zeeuwse Zorgschakels. Karin treedt vooralsnog als voorzitter Raad van Bestuur op.