Team Hersenz Gors Zeeland

Start behandeling Hersenz in Goes/Middelburg

In de eerste week van april, is het behandeltraject “Hersenz” van start gegaan in Goes en in Middelburg. In Goes in het Activiteitencentrum Oosterschelde, waar de afgelopen drie jaar al een vergelijkbaar behandelprogramma werd geboden. In Middelburg gebeurt dit in de nieuw gevonden locatie “Healthclub Zeeland gezond”. Deze centraal gelegen locatie op Walcheren maakt het mogelijk het beweegprogramma aan te bieden, een substantieel onderdeel van Hersenz.

Wat is Hersenz?

Hersenz is een behandeltraject voor mensen vanaf 18 jaar met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatiebehandeling en beter willen omgaan met de gevolgen van hersenletsel.

Meerwaarde

Eén van onze ambities is specialist zijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de regio. Mede daarom is gekozen om aan te sluiten bij het landelijke Hersenz-programma. Behandelaar Mabel Jongkind hierover: “Dagbehandeling NAH werd al een aantal jaren door ons aangeboden. Aansluiting bij Hersenz betekent een breder behandelprogramma voor mensen met hersenletsel. Dé mogelijkheid voor verder deskundigheidsontwikkeling door landelijke scholingen en het delen en uitwisselen van expertise!” Met de nieuw geworven NAH-gespecialiseerde behandelaars kan nu aan groei van de Hersenz-groepen vorm worden gegeven. We kiezen voor een groeimodel, met de intentie om op termijn ook in Zeeuws Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland te starten.

Goed voorbereid

De voorbereidingen voor het aanbieden van Hersenz-programma waren afgelopen maanden. Zo werden de locaties geselecteerd en goed ingericht, het team werd compleet (zie foto), de cliënten werden geïnformeerd over de inhoud van het traject en de eerste groepen zijn samengesteld. Men kan zich aanmelden via clientenbureau@gors.nl.

Meer weten? Lees hier meer over Hersenz via of neem contact op via (0113) 273 333.