‘Ouder wordende cliënten vormen een bijzondere doelgroep’

Marloes Grevink, zorgregisseur op Walcheren, is blij met de aandacht voor de ouder wordende cliënt. Als lid van de gelijknamige werkgroep benadrukt zij het belang hiervan. “Deze cliënten vormen een bijzondere groep binnen Gors. Zij hebben een heel leven achter zich en verdienen, net als iedereen, een passend woon- en dagbestedingsaanbod, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.”

Aandacht voor de ouder wordende cliënt is één van de ambities van Gors. Logisch, gezien de demografische ontwikkeling. De komende jaren neemt het aantal ouderen als percentage van de totale bevolking toe. Die trend is ook binnen de gehandicaptensector, zichtbaar. Voor Gors betekent dit dat er de komende jaren met ruim 80 (65 plussers) tot meer dan 300 (vanaf 51 jaar) ouder wordende cliënten rekening gehouden moet worden.

Programma van eisen

Samen met de andere werkgroep leden heeft Marloes gekeken wat er nodig is om deze groep cliënten zo optimaal mogelijk te huisvesten en te ondersteunen. Daarbij is met name gelet op de eisen die worden gesteld aan de woonomgeving, mogelijke samenwerkingsverbanden, dagbesteding voor ouderen en een eventueel scholingsprogramma. “Ouderen wonen bijvoorbeeld graag kleinschalig en geïntegreerd in een maatschappelijke setting.” Inmiddels is de werkgroep zover dat er voor de verschillende regio’s een programma van eisen is opgesteld, evenals voor de scholing van de medewerkers.

Samenwerking

Momenteel zijn er te weinig plaatsen voor ouderen beschikbaar, terwijl de huidige, reguliere woonlocaties niet altijd voldoen aan de eisen van deze doelgroep. Het gebruik van een rolstoel of rollator is bijvoorbeeld niet overal mogelijk, de badkamer is te klein en er is soms ook sprake van onbegrip voor de kwalen en problemen die ouderen hebben. “Om die reden denken we mee met de herhuisvestingsplannen binnen Gors. Idealiter zijn er in iedere regio één of meerdere locaties waarnaar ouderen kunnen doorstromen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk samenwerking. De manier waarop we dit met WVO Zorg en SVRZ bewijst dat dit kan en dat het toegevoegde waarde heeft voor beide partijen. We leren nadrukkelijk van elkaar.”

Werk aan de winkel

Marloes realiseert zich dat er na de uitwerking van de verschillende programma’s van eisen nog veel werk te verzetten is. Zij is enthousiast. Niet alleen over de bereidheid van Gors om hiervoor uren vrij te maken en over de inbreng van cliënten zelf, maar met name ook over de samenwerking binnen de werkgroep. “Ik ben er trots op dat we dit samen weten neer te zetten. Ik heb echt het gevoel dat we er met z’n allen voor gaan.”