Maatwerk bij gezinsondersteuning

Binnen Gors begeleiden we al sinds jaar en dag kinderen en tieners bij dagbesteding. Dit doen we op De Cirkel in Goes en in de thuissituatie. Maaike werkt al 2,5 jaar als gezinsondersteuner bij Gors. Haar visie is helder: “Wij leveren maatwerk. Zolang het nodig is, komen we bij iemand thuis.

Gezinsondersteuning
Maaike vertelt: “Wij komen als team bij het gezin thuis. In de meeste gevallen wordt een kind aangemeld, omdat het bepaald gedrag vertoont. Het kan echter ook zijn dat een kind via de huisarts naar ons wordt verwezen, omdat die zich zorgen maakt over de situatie waarin een kind zich bevindt. Dit kan van verschillende factoren afhankelijk zijn. Vaak is het een wisselwerking tussen de ouder(s), het kind en de omgeving. Zo’n situatie leidt ertoe dat de ouders niet weten hoe ze de opvoeding vorm moeten geven. Dit kan tot gevolg hebben dat de balans in het gezin verstoord raakt.”

Gezinstraject
Maaike: “Als gezinsondersteuner gaan wij aan de slag met de disbalans in een gezin. We betrekken iedereen erbij, zoals de ouders, broertjes en zusjes, maar ook opa’s en oma’s, die het moeilijk vinden met het gedrag van een kind om te gaan. Dit moet ervoor zorgen dat de sfeer in een gezin weer beter wordt. Ook zijn we een soort uitlaatklep voor ouders; iemand waarbij ze hun verhaal kunnen doen en die ze vertrouwen.“

Maatwerk
Maaike: “We hebben gezinsondersteuners in ons team die ieder een aantal gezinnen onder hun hoede hebben. Het gezin wordt ondersteund door een gezinsteam. Hierin zitten twee gezinsondersteuners en een gedragsdeskundige. Als er intensieve hulp nodig is, zijn er soms meer gezinsondersteuners bij betrokken. Wij leveren maatwerk. We komen zolang en zoveel bij iemand thuis als nodig is. Ook werken we, indien nodig, samen met andere onderdelen van Gors, zoals Hersenz of een woonlocatie waar mensen met kinderen zitten waarbij de omgang niet soepel verloopt.”

Lisette is een van de cliënten waar Maaike gezinsondersteuning aan biedt. Lisette: ”Ik vind het fijn dat er gezinsondersteuning bestaat “De ondersteuners zijn al langere tijd betrokken en we hebben veel aan de begeleiding gehad. Vooral in periodes dat het minder gaat, is het fijn dat je bij iemand je verhaal kwijt kan en dat ze samen met jou kijken hoe je verder kan. Soms is het wel lastig dat de begeleiding iets aangeeft waar je het zelf niet mee eens bent of anders over denkt. Echter, als je er dan even over nadenkt en het laat zakken, helpt het je wel verder om de goede keuzes te maken voor je kindje.”

Contact
Wil je graag meer weten over gezinsondersteuning? Neem dan contact op met Cliëntenbureau via clientenbureau@gors.nl of via (0113) 273 333.

Geschreven door cliënt Matthijs Mol. Hij heeft een werkervaringsplaats als reporter bij team Communicatie met ondersteuning van jobcoaching. Meer info op https://www.gors.nl/dagbesteding/