Kwaliteitsrapport: verbeteren in plaats van verantwoorden

We hebben het Kwaliteitsrapport 2017 ‘Terug naar de bedoeling’ gepubliceerd op www.gors.nl/kwaliteit. In het rapport kunnen we veel beter dan tot nu toe laten zien waar wij staan als organisatie. We zijn trots op ons kwaliteitsrapport! Een reactie uit onze Centrale Cliëntenraad: “Dit rapport is een moderne benadering en straalt dynamiek uit, waarvoor complimenten.”

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik hier
Niet zoveel tijd? Lees hier de samenvatting
Liever een versie in eenvoudige taal? Klik hier

Kwaliteitszorg dichter bij de cliënt

Deze vernieuwde manier van werken aan kwaliteit en het verantwoorden daarover (het kwaliteitskader) is geïnitieerd door de VGN en een landelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van onder andere cliëntenorganisaties, IGZ (inspectie voor de gezondheidszorg), zorgkantoren, beroepsorganisaties en het ministerie van VWS. De vernieuwing bestaat uit werken volgens de “bedoeling”: werken aan verbetering van kwaliteit in de driehoek cliënt-verwant-medewerker en vandaar uit verantwoorden, in plaats van de vorige uniforme top-down aanpak. Dit zorgt voor meer verdieping, waardoor kwaliteitszorg dichter bij de cliënt en de praktijk komt. Deze verschuiving past bij de visie en werkwijze van Gors.

Tellen en vertellen

Het doel was niet om te komen tot een volledig verslag van al ons handelen, maar wel om tellen (de cijfers) en vertellen (ons verhaal) elkaar te laten versterken voor een organisatie-breed rapport. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Kwaliteit individueel zorgproces
  • Regie over de invulling van het eigen bestaan
  • Ervaringen van cliënten
  • Samenspel in zorg en ondersteuning
  • Veiligheid in zorg en ondersteuning
  • Betrokken en vakbekwame medewerkers

Kwaliteitssysteem is ondersteunend

Wij zijn pas tevreden als onze cliënten dat zijn. Kwaliteit gebeurt volgens ons in de interactie tussen de cliënt en de medewerker. De afgelopen decennia lijkt het alsof de essentie van kwaliteit is verschoven naar het beheren van kwaliteitssystemen; het voldoen aan gestelde normen en het meten van resultaten. Veel meetinstrumenten worden zodoende onvoldoende gebruikt om kwaliteit te verbeteren maar om verantwoording af te leggen. Een kwaliteitssysteem moet juist de medewerker en het team ondersteunen om zijn werk beter te kunnen doen. Dat betekent protocollen die in eerste instantie voortkomen uit de behoefte van de teams en een bijdrage leveren aan reflectie: “wat wordt er van mij verwacht, wat moet ik dan nog leren, waarom is dit misgegaan, hoe hadden we het kunnen voorkomen, wat doen we de volgende keer anders?”