Kwaliteitsrapport 2019 ‘Verandering’ nu online

Opnieuw hebben we een kwaliteitsverslag geschreven waar we trots op zijn!

Deze keer hebben we gekozen voor meer diepgang door een selectie te maken van thema’s en die vanuit verschillende perspectieven te belichten. Dat zijn: de cliënt, de medewerker en de organisatie. We kunnen op die manier meer leerpunten ontdekken die uiteindelijk de kwaliteit van zorg moeten verbeteren. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het kwaliteitsrapport is hier te vinden.

Dankzij een goede voorbereiding in de maanden voorafgaand aan de coronacrisis en alternatieve manieren van beraad (o.a. videogesprekken), kunnen we ook dit jaar het rapport tijdig opleveren.

De thema’s

In het najaar van 2019 hebben we alle medewerkers en de cliëntenraden gevraagd mee te denken over welke onderwerpen we aandacht zouden moeten geven in het kwaliteitsrapport. En dat hebben we geweten! Zowel vanuit de teams als vanuit de cliënten(raden) zijn er veel reacties gekomen. Het was even puzzelen hoe we hier een gezamenlijke lijn in konden ontdekken, maar we denken dat we hierin goed geslaagd zijn. Naast de gebruikelijke onderwerpen in een kwaliteitsrapport, hebben we vier thema’s benoemd die we vanuit verschillende invalshoeken en onderdelen hebben belicht. Dit zijn veranderingen in: zorgvraag, huisvesting, medewerkers en organisatie.

Veel leesplezier!

Meer weten over dit kwaliteitsrapport?

Heb je naar aanleiding van het lezen van ons rapport over 2019 vragen of suggesties, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@gors.nl of (0113) 273 333.